Skriftlig fråga 7/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 7/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa

 

Landskapsregeringen med ett övergripande ansvar för välfärden fråntar sig det yttersta ansvaret för klubbhuset Pelaren i en tid då den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar. Finansieringsmodellen med kommuner och PAF-medel har visat sig fungera dåligt och är långt ifrån den trygga grund Pelaren behöver. Landskapsregeringens beslut vittnar om ett bristande ledarskap gällande den åländska välfärdskärnans uthålliga finansiering, struktur och innehåll.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför fråntar sig landskapsregeringen ansvaret för den grupp

ålänningar vars möjligheter till psykisk hälsa ökar om finansieringen av klubbhus Pelaren är ekonomiskt hållbar?

 

 

 

Mariehamn den 31 mars 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg