Skriftlig fråga 8/2012-2013

Tillhör ärendet: Tryggande av fårnäringen
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 8/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom

2013-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tryggande av fårnäringen

 

Fårskötsel är en näring som passar utmärkt i skärgårdsförhållanden. Bland lantbrukare som idkar fårskötsel finns en oro för hur en växande lodjursstam kan påverka fårnäringens förutsättningar. Under vintern utfördes en lodjursinventering som rapporterade 7 lodjur varav 6 djur i skärgården

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Vilka näringspolitiska åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att trygga fårnäringens framtid i ljuset av lodjurets etablering i betesmarkerna?

 

 

 

Mariehamn den 20 mars 2013

 

 

Torsten Sundblom