Skriftlig fråga 8/2016-2017

Tillhör ärendet: Farled Harparnäs-Karlby
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 1/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2017-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Farled Harparnäs-Karlby

 

 

Den skyddade farleden mellan Harparnäs och Karlby behöver mätas samt åtgärdas och fastställas. Farleden används idag av lokalbefolkningen men tillåter inte båtar högre än 2,9 meter eller båtar med ett större djupgående än ca 1 meter. Eftersom farleden är svårnavigerad och inte är en officiell farled och därmed dåligt utmärkt, tvingas båttrafiken ofta ut i havet för att nå Karlby.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När avser regeringen mäta den icke officiella skyddade farleden mellan Harparnäs och Karlby och utreda vilka åtgärder som krävs för att dra en officiell 2,5m farled på sträckan.

 

 

Mariehamn den 9 mars 2017

 

 

Britt Lundberg