Skriftlig fråga 8/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 8/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2018-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stabiliseringsåtgärder för att minska skadorna förorsakade av sommarens extrema torka

 

 

Vårens och sommarens extrema torka har lett till svåra konsekvenser för jordbruket och Åland hör till ett av de svårast drabbade områdena.

Regeringar i öster- och västerled agerar snabbt så att Sveriges regeringen i juli presenterade ett nationellt åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av torkan samt att Finlands regeringen i augusti presenterade ett stödpaket på ca 87 miljoner. Det av Finlands regering aviserade stödpaketet kommer till viss del även det åländska jordbruket till godo, men faktum kvarstår att näringslivets främjande enligt självstyrelselagen är åländsk behörighet och därmed ligger huvudansvaret på landskapsregeringen.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka stabiliseringsåtgärder avser landskapsregeringen vidta och, inom vilken tidsrymd, för att möjliggöra ett fortsatt levande jordbruk på Åland?

 

 

Mariehamn den 3 september 2018

 

 

Veronica Thörnroos