Skriftlig fråga 8/2021-2022

Tillhör ärendet: Prioritera barns hälsa
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 8/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2022-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Prioritera barns hälsa

 

 

Barns och ungas hälsa borde prioriteras högre och förebyggande hälsovård lönar sig. Begränsade personalresurser hindrar dock barnrådgivningarna att utföra de lagstadgade hälsokontrollerna trots att de utifrån individuellt behov både stöder hälsan och främjar en sund och hälsosam tillväxt, utveckling och välfärd. De kan även reagera på avvikelser och identifiera behov av särskilt stöd i ett tidigt skede, vilket gör att insatser kan sättas in och behov att hänvisa till vidare undersökningar och vård inte försenas. 

 

 

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder tänker landskapsregeringen vidta för att uppfylla rådgivningsförordningens krav på regelbundna och lagstadgade hälsogranskningar för att inte äventyra barns och deras familjers hälsa? 

 

Mariehamn den 5 april 2022

 

 

Pernilla Söderlund