Skriftlig fråga 9/2016-2017

Tillhör ärendet: Svensk examensbehörighet
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 9/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2017-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svensk examensbehörighet

 

Enligt Självstyrelselagens 18 § 2, 4 och 14 punkterna har landskapet, med några undantag, behörighet på såväl innehåll som utbildning för landskapets och kommunernas tjänstemän. I vissa fall är trots detta våra åländska ungdomar som studerat i Sverige inte behöriga till arbete på Åland för att Ålands regering valt att följa kompetenskrav grundade på finsk lag.  Denna problematik kan leda till kompetensflykt, det vill säga att man stannar i Sverige eftersom man där är behörig att utöva sitt yrke. 

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att studeranden med svensk examen skall vara formellt behöriga att vara verksamma inom den åländska förvaltningen?

 

 

 

Mariehamn den 15 mars 2017

 

 

Britt Lundberg