Skriftlig fråga 9/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 9/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm

2018-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder för en hållbar lösning för mottagning av animaliska restprodukter.

 

 

Den enda anläggning som har kapacitet att ta emot animaliska restprodukter från den åländska livsmedelsindustrin innehar inte ett giltigt miljötillstånd för sin verksamhet. I massmedierna har det tydligt framkommit att hanteringen inte uppfyller de krav som ställs på en ansvarsfull hantering av dessa potentiellt farliga produkter, dessutom med risk för betydande miljöpåverkan på vattnet. Med tanke på våra höga målsättningar i miljö- och klimatfrågor är dagens situation långt ifrån hållbar.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen att tillse att vi på Åland har en mottagningsanläggning för animaliska restprodukter som verkar i enlighet med ett gällande miljötillstånd och när förväntas detta ske?

 

 

Mariehamn den 10 september 2018

 

 

Mikael Lindholom