Skriftlig fråga 9/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr    9/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman

2020-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Varför följer inte landskapsregeringen lagen om könsbalans?

 

 

Könsbalansen i arbetsgruppen för utredning av jordförvärvs- och näringsrätten lever inte upp till jämställdhetslagen eftersom sju av nio ledamöter är män, vilket varit lätt att åtgärda genom att begära in två namn från varje parti. Det är odemokratiskt och ohållbart att tillsätta ojämställda arbetsgrupper, styrelser och organ och det överensstämmer inte med landskapsregeringens egna principer så som de framgår av hemsidan.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför följer inte landskapsregeringen lagen vid tillsättandet av arbetsgrupper och kommittéer och hur avser man framledes sköta jämställdhetsfrågorna i förvaltningen?

 

 

Mariehamn den 23 september 2020

 

 

Jessy Eckerman