Spörsmål 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr  1/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-02-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsens grundfundament och förtroende

 

 

Det har framkommit uppgifter om att ledamöter av lagtinget är involverade i bulvanaffärer. Lagtingsledamöterna bistår och möjliggör, genom sin juridiska byrå, markköp där jordförvärvslagstiftningen kringgås. Jordförvärvslagstiftningen är en av grunderna i den åländska självstyrelsen.

 

Därutöver innehar lagtingsledamöterna förtroendeuppdrag i det interna lagtingsarbetet som de erhållit genom regeringsförhandlingarna. Dels i lag- och kulturutskottet som bereder självstyrelselagen och jordförvärvslagen. Dels som lagtingets vice talman, ett av landskapets högsta politiska ämbeten, vars uppgift är att leda hela lagtingets arbete. Enligt lagtingsordningens 11 § är varje lagtingsledamot skyldig att i sitt uppdrag handla som rätt och sanning bjuder samt iaktta lag. Som talman avläggs en ed inför det samlade lagtinget och Ålands folk.

 

Graverande uppgifter har även framkommit att lagtingsledamöterna låtit förespegla sin klient att med ett regeringsbyte med andra partier och politiker vid makten kommer markaffären att kunna fullföljas.

 

Landskapsregeringen betonar i sitt regeringsprogram likhet inför lagen, rättssäkerhet och värnandet av vårt nationalitetsskydd. Samtidigt låter lantrådet Thörnroos förstå att bulvanaffären diskuterats explicit under regeringsbildningen och detta beteende uppenbarligen accepterats. Det är anmärkningsvärt. Politiska uppdrag bygger på förtroende, tillit och tilltro.

 

Det är grundläggande att som representant för Ålands folk ha respekt för åländsk lagstiftning och att inte utnyttja sin maktposition. Situationen är allvarlig. Ålänningarna måste kunna lita på att det är likabehandling och rättssäkerhet som gäller, inte  kontakter, politiskt inflytande och pengar.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Hur avser regeringen agera så att lagtingets och landskapsregeringens anseende inte skadas och har regeringen Thörnroos förtroende för lagtingets tilltänkte och blivande talman?

 

 

Mariehamn den 10 februari 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

Camilla Gunell

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

John Holmberg

 

 

Nina Fellman

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals