Spörsmål 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om- och tillbyggnad av Ålands lyceum

 

Landskapsstyrelsen önskar bygga om och till Ålands lyceum. Byggprojektet kostar 5.770.000 € och är 1300 kvadratmeter stort. Kostnaderna beräknades 2002 till 4.000.000 €. Ramarna har således spräckts med 45 procent och kvadratmeterpriset är 4.400 € (ca 26.600 Fim). Priset inkluderar inredning samt kostnaderna för ett parkeringsdäck. För grundskolan har landskapsstyrelsen fastställt ett bidragsberättigat enhetspris på 1.800 € per kvadratmeter.

     Det utbildningspolitiska motivet för denna kolossalt kostsamma om- och tillbyggnad är att årskullarna ökar. Landskapsstyrelsen önskar inta 510-550 studerande till Ålands lyceum. Enligt landskapsstyrelsens handlingsprogram bör landskapets skolutrymmen samutnyttjas vilket kunde vara ett alternativ i detta sammanhang.

     Utgående från arbetsmarknadens aktuella och framtida behov kan man konstatera behovet av hantverks- och yrkesutbildad personal ökar. Däremot ser arbetsmarknaden för akademiker, särskilt inom offentlig sektor rätt dyster ut. Inom vård, skola och omsorg kommer personalbehovet dock att öka inom offentlig sektor. Landskapets ekonomiska investeringar inom utbildningen saknar såväl en helhetssyn och långsiktighet.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsstyrelsen följande spörsmål:

 

Med vilka ekonomiska motiveringar anser landskapsstyrelsen  att det är klokt att överskrida ramarna för Ålands lyceums om- och tillbyggnad med 1.770.000 € och vilka är de utbildningspolitiska

framsteg man tror sig uppnå med denna oerhört dyra investering?

 

 

 

Mariehamn den 8 december 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Christian Beijar

 

Göte Wine

 

 

Lasse Wiklöf