Spörsmål 1/2015-2016

Tillhör ärendet: Hälso- och sjukvård
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl

2016-09-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hälso- och sjukvården

 

 

Det är inte första gången som landskapet Åland har det kämpigt med den offentliga ekonomin, konjunkturer kommer och går. Detta till trots har hälso- och sjukvården alltid varit ett prioriterat område. Under våren och sommaren har vi i offentligheten kunnat ta del av Ålands landskapsregerings nettoinbesparingsmål för Ålands hälso- och sjukvård om 2 miljoner euro för 2017 och därtill aviserade inbesparingar i miljonklassen för de kommande åren.

 

Utan närmare analyser beslöt en majoritet av styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård att minska antalet vårdplatser på medicinkliniken med 8-10 platser. Detta har fått som effekt att såväl anställda som vårdbehövande rest berättigade tvivel kring det ändamålsenliga i inbesparingarna. När dessutom skärgårdsberedskapen ifrågasätts har vi att göra med förslag som skapar stor oro över hela Åland och sätter såväl tryggheten som jämställdheten ur balans.

 

- Inför valet prioriterades hälso- och sjukvården högst av allt, ändå görs de beloppsmässigt största inbesparingarna inom denna sektor.

 

- Sjukvårdspolitik bör vara långsiktig och i grunden bygga på hälsopolitiska målsättningar och avgöranden, nu verkar det vara finansministern som styr sjukvårdspolitiken.

 

- Landskapsregeringen har snart suttit vid makten ett år och ännu har inte några sjukvårdspolitiska ställningstaganden gjorts. Landskapsregeringen gömmer sig bakom ÅHS styrelse och ledning, trots att inbesparingarna är av sådan storleksordning att det krävs politiska prioriteringar.

 

-Det är brukligt att utreda först och sedan fatta beslut. Således borde den tankesmedja som planeras kring den framtida sjukvården ha hållits innan en majoritet av styrelsen, på landskapsregeringens uppdrag, fattade in blanco beslut om nettoinbesparingar i miljonbeloppsklassen för de närmaste åren. Samtidigt estimerar befolkningstillväxten tillsammans med en allt äldre befolkning ett ökat behov av hälso-och sjukvårdstjänster.

 

- Landskapsregeringen bör handskas varsamt med ÅHS organisation så att den inte drabbas av personal och kompetensflykt. Det har tagit lång tid att arbeta upp den kompetens som idag finns inom ÅHS. Det är viktigt att personalen inkluderas och bereds möjlighet att vara aktiva i förändringsarbetet.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

 

 

 

 

Vilken är landskapsregeringens plan för att genom en i lagtinget brett förankrad strategi säkra en kvalitativ vård som motsvarar den åländska befolkningens behov och som säkerställer tillgången till hälso-och sjukvårdstjänster på hela Åland?

 

 

 

 

Mariehamn den 20 september 2016

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

Harry Jansson

 

 

 

 

 

 

Fredrik Fredlund                                              Lars Häggblom

 

 

Mikael Lindholm

 

 

 

Bert Häggblom