Spörsmål 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer 

 

 

Näringsminister Fredrik Karlström trotsade landskapsregeringens rekommendationer om karantän i samband med sin julresa till Sverige. Dagarna efter träffade han många ålänningar i samband med ett privat åtagande och utsatte dem därmed för smittorisk. Hans agerande har hos allmänheten uppfattats som stötande och ansvarslöst. Många frågor har rests kring varför alla andra ska göra uppoffringar, avstå från att träffa sina familjer, avstå från resor till Sverige om inte ens ministrarna i landskapsregeringen följer rekommendationerna.

Lantrådet Veronica Thörnroos har i sina reaktioner på det inträffade varit vag och undanglidande, men tydligt deklarerat att hon har förtroende för ministern. Signalen utåt blir att en minister har en egen gräddfil att agera hur han önskar och utan konsekvenser. Enligt lantrådet har han gjort ett snedsteg som snabbt kan förlåtas.

Det är ännu oklart om lantrådet på förhand kände till ministerns resplaner eller inte. Eftersom ministerns och lantrådets förklaringar går i varsin riktning i medierna uppstår ännu fler frågor kring det inträffade.

Problemet är att lantrådets svala reaktion på ministerns agerande allvarligt underminerar förtroendet hos ålänningarna för de rekommendationer och direktiv som landskapsregeringen hittills framgångsrikt fått ålänningarna att följa.

Lantrådet måste kunna leda sin regering på sådant sätt att det är tydligt att ministrarna också omfattas av reglerna och att de också utgör förebilder för andra. Ledarskapet i regeringen svajar, och därmed också regeringens funktionsduglighet i en allvarlig kris.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Hur avser lantrådet återskapa förtroendet för de rekommendationer som regeringen regelbundet ger ålänningarna och stärka medborgarnas vilja att följa dem, om inte ministrarna själva följer regeringens rekommendationer? 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman

 

 

Simon Påvals