Spörsmål 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Jörgen Strand m fl

2001-04-18

S0220002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsens beslut om ett bidrag om 700.000 mark till kulturföreningen Katrina

 

 

I ordinarie budgeten för år 2001 anförde landskapsstyrelsen följande:” År 2000 genomfördes Musikteatern Katrina med nybildade Kulturföreningen Katrina som huvudman. Landskapsstyrelsen avser understöda planeringen och genomförandet av en ny musikdramatisk produktion på Åland år 2002.”

     Under momentet 46 13 44 ”understöd för musikteater” föreslogs inget anslag .

     I lagtingets behandling av årsbudgeten 2001 förelåg i ärendet en finansmotion nr 27 inlämnad av ltl Sundback med förslag om 1.200.000 mk i anslag för musikteatern Katrina.

     I anledning av det ovan anförda blev lagtingets beslut som följer:

§         ”Om landskapsstyrelsen efter förhandlingar med kulturföreningen finner att förutsättningar finns för att uppföra Katrina får landskapsstyrelsen återkomma till lagtinget med anhållan om tilläggsmedel.”

 

Den 17 april 2001 har vicelantrådet Olof Erland på enskild föredragning beslutat bevilja ett understöd om 700.000 mk ur till landskapsstyrelsens disposition ställda penningautomatmedel (bm 44.20.50), på basen av en anhållan från kulturföreningen om ett stöd på 900.000 mk.

     Sålunda har vicelantrådet tvärt emot lagtingets beslut förbigått lagtinget i sin beviljning av medel. Summan skattemedel är i detta fall stort, samtidigt som tidpunkten för beslutet för att med framgång genomföra projektet i maj-juni i Stockholm synes vara alltför sent.

 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi med stöd av 48 § 1 mom. Lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen:

 

Varför har landskapsstyrelsen förbigått lagtinget enligt lagtingets eget beslut vid beviljning av ett bidrag om 700.000 mk till enskild förening på enskild föredragning inför vicelantrådet Olof Erland den 17.4.2001?

 

Mariehamn den 18 april 2001

 

 

 

Jörgen Strand

 

 

Olof Salmén

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Roger Jansson

 

 

Danne Sundman

 

 

Harriet Lindeman