Spörsmål 2/2017-2018

Tillhör ärendet: Tillgång på rent sötvatten
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL 2/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

03.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillgång på rent sötvatten

 

 

Under de senaste åren har det framkommit att det saknas ett tydligt ledarskap kring vårt allra viktigaste levnadsvillkor; rent sötvatten – något som är direkt avgörande för hela Åland. Varken människor, jordbruk eller industrier skulle annars kunna existera.

 

Åland har god tillgång på sötvatten. På Åland finns 120 insjöar över 0,5 ha:s storlek eller 27 kvadratkilometer vattenyta. Dessutom finns stora mängder grundvatten.

 

Dessa vattentillgångar är det viktigaste livsmedlet för ålänningarna. Många insjöar har goda kräftbestånd, fint vatten att bada i och används som allmän rekreation. Dessutom skapar insjöarna en vacker landskapsbild.

 

Dessvärre har åländska vattentillgångar mycket dåligt skydd och beredskapen för att nyttja vattentillgången är dålig till följd av oklara ansvarsområden. Från Centerns sida efterlyser vi ett tydligare ledarskap och åtgärder i form av exempelvis:

 

-    starkare skydd för befintliga sötvattentäkter,

-    regelverk som gör det möjligt att höja vattenståndet i insjöarna och då                  genom att skapa en reserv inför en klimatutsatt framtid,

-    konstruera ett nytt vattenreningsverk vid en ny råvattentäkt.

 

Detta kräver politisk samsyn och ekonomiska insatser över flera lagtingsperioder. Åländsk Center deltar gärna i detta arbete som kräver ledarskap och tydligt regelverk från såväl lagting som landskapsregering.

Brödtext

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vad avser Ålands landskapsregering göra för att säkerställa en tillräcklig tillgång av rent sötvatten på hela Åland?

 

Mariehamn den 3 september 2018

 

 

Runar Karlsson

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

 

 

 

Roger Nordlund

 

 

Mikael Lindholm