Spörsmål 3/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 3/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Lasse Wiklöf m fl

2001-04-24

S0320002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsens åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel

 

 

Den hävdvunna och mycket djupa kulturtradition som vårfågeljakten på Åland utgör är nu i farozonen. Trots mycket omfattande insatser såväl på det politiska planet som från tjänstemannahåll under tidigare landskapsstyrelsen är det allt annat än säkert att Ålands vårjakt kan bestå.

     Frågan om vårfågeljakten ligger nu i EU-kommissionen och risken är uppenbar att ett avgörande till Ålands nackdel snart kan komma att fattas. Mot den här bakgrunden är det förvånande att inte nuvarande landskapsstyrelse mobiliserar alla politiska krafter för att påverka berörda handläggare och beslutsfattare innan ärendet avgörs.

     Landskapsstyrelsen borde nu göra allt för att förmå rikets ansvarige minister i jaktfrågor, Kalevi Hemilä, att tillsammans med representanter för landskapsstyrelsen uppvakta Bryssel för att påverka ärendet gynnsamt. Men vad vi erfar förbereds inga tunga insatser som kunde rädda vårfågeljakten.

     Många ålänningar och även lagtingsmän är djupt oroade över att inga krafttag i ärendet tas från landskapsstyrelsens sida samtidigt som lagtinget nu står i beråd att avsluta sin vårsession. Det är ingen giltig undanflykt att den sittande landskapsstyrelsen nyligen tillträtt. Detta ärende hade förtjänat full aktion från första dag.

 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi med stöd av 48 '1mom. lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen

 

Vilken är landskapsstyrelsens strategi och vilka åtgärder ämnar man vidta för att säkerställa den på Åland hävdvunna vårjakten på sjöfågel?

 

 

Mariehamn den 24 april 2001

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Jörgen Strand

 

 

Barbro Sundback

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman