Spörsmål 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 4/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Bert Häggblom

2001-09-13-

S0419992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skötseln av vägbyggnadsarbeten

 

Landskapsstyrelsen har i plenum den 30 augusti 2001 beslutat att ombyggnad av en del av landsväg nr 610 på avsnittet Björby-Brändbolstad (Norra Sundsvägen) i Sunds kommun skall utföras i egen regi oaktat att sagda byggnadsprojekt varit allmänt utbjudet för upphandling. I landskapsstyrelsens beslut framgår ej vad utförande i egen regi kommer att kosta vid utförande i enlighet med det uppgjorda entreprenadprogrammet. Landskapsstyrelsens beslut kan ej tolkas på annat sätt än att landskapet nu skall utföra alla slags entreprenader i egen regi. I beslutet framgår likväl att kostnadsnivån i anbudet jämförd med trafikförvaltningens kostnadskalkyl är för hög. Vid begäran av nämnd kostnadskalkyl från registratorskontoret saknas denna. Uppenbart har beslutet således fattats enbart på politiska grunder där samhället nu skall sköta allt i egen regi.

 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen:

 

Avser landskapsstyrelsen att framdeles sköta alla vägbyggnads-arbeten i egen regi?

 

 

Mariehamn den 13 september 2001

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

 

 

Roger Jansson

Jörgen Strand

 

 

Harriet Lindeman

Dennis Jansson