Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

 

Statsrådets förordning

om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

 

1 §

 

De i London den 13 maj 2022 genom resolution FAL.14(46) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för underlättande av sjöfart gjorda ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart (FördrS 27/1967) träder i kraft den 1 januari 2024 enligt vad som har avtalats.

De ändringar som gjorts av kommittén för underlättande av sjöfart har godkänts av republikens president den xx xxxx 2023.

2 §

 

Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning.

 

3 §

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

 

 

 

 

Helsingfors den xx xxxx 20xx

 

 

 

 

Kommunikationsminister Förnamn Efternamn

 

 

 

 

Titel Förnamn Efternamn

 

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska).