Talmannens meddelande om lantrådskandidat

Tillhör ärendet: Val av lantråd
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Övrigt

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FÖRSLAG nr 1/2019-2020

 

Datum

 

Talmannen

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Talmannens meddelande om lantrådskandidat

 

Enligt lagtingsordningens 24 § ska talmannen utifrån resultatet av överläggningar mellan lagtingsgrupperna meddela vem som är lantrådskandidat.

 

Enligt arbetsordningens 105 § ska talmannens meddelande till lagtinget om vem som föreslås bli lantråd föredras för lagtinget. Med stöd av nämnda bestämmelse föreslår jag att lagtinget väljer lagtingsledamoten Veronica Thörnroos till lantråd.

 

Enligt samma bestämmelse i arbetsordningen ska ärendet bordläggas till ett senare plenum som hålls tidigast följande dag. Jag kommer vid plenum att föreslå att ärendet bordläggs till plenum den 10 december 2019  då val av lantråd förrättas.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

Talman                                          Roger Nordlund