Talmanskonferensens framställning 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2022-2023

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2022-11-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

 

 

Motivering

 

Ltl Liz Mattsson har i en skrivelse till lagtinget av den 11 november 2022 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som lagtingsledamot för perioden 16.01.2023 – 16.06.2023 på grund av föräldraledighet.

     Enligt 10 § lagtingsordningen kan lagtinget på begäran av en lagtingsledamot bevilja denne befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för en bestämd tid eller för den återstående mandattiden, om lagtinget anser att det finns en godtagbar orsak till detta. Enligt praxis har bland annat långvarig sjukdom, utnämning till vissa offentliga tjänster och föräldraledighet ansetts vara godtagbara skäl liksom då en lagtingsledamot framhåller andra tvingande skäl som kan omöjliggöra eller avsevärt försvåra deltagande i lagtingsarbetet.

     Talmanskonferensen bedömer att ltl Liz Mattsson anfört sådana skäl som kan godkännas och föreslår att hennes anhållan bifalls.

    

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget godkänner lagtingsledamoten Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för perioden 16.01.2023 – 16.06.2023.

 

 

Mariehamn den 21 november 2022

 

 

Talman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson