Talmanskonferensens framställning 1/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2008-2009

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2009-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande arbetsår fastslås till 3.580  euro.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning skall talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom eller henne.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen erfordras därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår.

     För lagtingsåret 2007-2008 fastslogs representationsersättningen till 3.500 euro. Beloppet skall höjas i proportion till lagtingsledamöternas dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringar i lönetabellerna under senaste arbetsår höjts med ca 2,3 procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet med ca 80 euro.

     Med beaktande av utvecklingen av dagsarvodenas belopp föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för arbetsåret 2008-2009 fastställs till 3.580 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 3.580 euro som ersättning för representationskostnader lagtingsåret 2008-2009.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 januari 2009

 

 

Vice talman

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson