Talmanskonferensens framställning 1/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2009-2010

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2009-11-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamöterna Fredrik Karlströms och Roger Slottes anhållan om befrielse från uppdrag som medlem respektive ersättare i utskott

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamöterna Fredrik Karlström och Roger Slotte har i skrivelser av den 2 november 2009 anhållit om att befrias från  uppdrag som medlem respektive ersättare i utskott,

·        ltl Fredrik Karlström från sitt uppdrag som medlem i kulturutskottet och

·        ltl Roger Slotte från sitt uppdrag som ersättare i finansutskottet.

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om utskottsledamot kan befrias från utskottsuppdrag.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållandena beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2007-2011. Beviljas anhållandena sker fyllnadsval med kandidatlistor enligt 68a § arbetsordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Fredrik Karlström från hans uppdrag som medlem i kulturutskottet räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas samt

 

att Lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Roger Slotte från hans uppdrag som ersättare i  finansutskottet likaså räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 4 november 2009

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson