Talmanskonferensens framställning 2/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2005-2006

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2005-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande arbetsår fastslås till 3.450  euro.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning skall talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom eller henne.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen erfordras därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår. För lagtingsåret 2004-2005 fastslogs  ersättningen till 3.380 euro. Beloppet skall höjas i proportion till lagtingsledamöternas dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringar i lönetabellerna under senaste arbetsår höjts med ca 1,9 procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet på ca 65 euro.

     Med beaktande av utvecklingen av dagsarvodenas belopp föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för arbetsåret 2005-2006 fastställs till 3.450 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 3.450 euro som ersättning för representationskostnader lagtingsåret 2005-2006.

__________________

 

 

Mariehamn den 16 januari 2006

 

 

Vice talman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson