Talmanskonferensens framställning 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2019-2020

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2020-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Arvoden för de av lagtinget utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen

 

 

Motivering

 

Enligt självstyrelselagens 57 § svarar landskapet för kostnaderna för Ålandsdelegationen till den del de hänför sig till de ledamöter som lagtinget har utsett. De övriga kostnaderna betalas av statsmedel.

 

Arvodena för de ledamöter som lagtinget utsett följer lagtingsledamöternas dagsarvoden men eftersom arvodena för lagtingsledamöterna inte längre utgör dagsarvoden bör ett nytt beslut om arvodet Ålandsdelegationens medlemmar fattas.

 

Arvodet för de av lagtinget utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen utgör för närvarande 161,10 euro per bevistat möte. Talmanskonferensen föreslår att arvodet ska höjas i motsvarande mån som arvodet för lagtingsledamöterna höjdes den 1 november 2019 genom ett beslut av arvodeskommissionen av den 10 maj 2019. Arvodet föreslås därför bli 207,30 euro per bevistat möte, retroaktivt från och med den 1 november 2019. Höjningen av arvodet följer framöver höjningen av lagtingsledamöternas arvoden.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar höja arvodet för de av lagtinget utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen till 207,30 euro per bevistat möte. Höjningen gäller från och med den 1 november, framtida höjning av arvodet följer höjningen av lagtingsledamöternas arvoden.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 13 januari 2020

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson