Talmanskonferensens framställning 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2015-2016

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2016-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Vicetalman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

 

 

Motivering

 

Vicetalman Veronica Thörnroos har i en skrivelse av den 20 januari 2016 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i justeringsutskottet.

     Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som ledamoten har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     Talmanskonferensen, som konstaterar att vicetalman Veronica Thörnroos är vald medlem i finans- och näringsutskottet, tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2015-2019. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria vicetalman Veronica Thörnroos från hennes uppdrag som medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 mars 2016

 

 

Talman

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson