Underlag för en lag om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården