Dokument

101 - 200 av totalt 7 890 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Meddelande 5/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2022-2023 2022-2023
CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION 2022-2023
Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart 2022-2023
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart 2022-2023
Republikens presidents framställning 7/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 4/2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport 2022-2023
Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport 2022-2023
Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2022-2023 2022-2023
Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 65/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 64/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 63/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 62/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 61/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 60/2023 2021-2022
Nordiska rådets berättelse 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 25/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 35/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 35/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 24/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 23/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 7/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 34/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 34/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 33/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 33/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 32/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 32/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/0222-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 59/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 58/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 57/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 56/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 55/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 54/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 53/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 52/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 49/2023 2022-2023
Skriftlig fråga 22/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 50/2023 2022-2023
TMK0320222023-parallelltexter TMK0320222023-parallelltexter 2022-2023
Talmanskonferensens framställning 3/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2022-2023 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 21/2022-2023 2022-2023
Komplettering till finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2022-2023. Komplettering till finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2022-2023. 2022-2023
Skriftlig fråga 20/2022-2023 2022-2023
RP 262/2022 rd RP 262/2022 rd 2022-2023
RP 53/2012 rd RP 53/2012 rd 2022-2023
RP 6/2022-2023 bilaga 2 RP 6/2022-2023 bilaga 2 2022-2023
Finlands författningssamling 343/2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 6/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 51/2023 2022-2023
Reservation över talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 Reservation över talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 2022-2023
Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter 2022-2023
Talmanskonferensens framställning 2/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 31/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 31/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 30/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 30/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 29/2022-2023 (parallelltext) [RADERAD] 2022-2023
Landskapsregeringens svar RB 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 19/2022-2023 2022-2023
Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande 715 Bostäder och byggande Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande 715 Bostäder och byggande 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande evenemangsstöd Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande evenemangsstöd 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande digitalisering och informationsteknik Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande digitalisering och informationsteknik 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård 2022-2023
BF0420222023reservationer 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande regeringskansliet Ltl John Holmbergs reservation gällande regeringskansliet 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 29/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 28/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 28/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 27/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 26/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 11/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 18/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 46/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 47/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 45/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 44/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 43/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 42/2023 2022-2023