Dokument

101 - 200 av totalt 7 233 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 23/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 22/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 21/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 20/2022 2021-2022
Lagförslag 15/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 15/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs kläm över lagförslag "Ny serviceprocess för arbetssökande" 2021-2022
Skriftlig fråga 14/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 4/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 13/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 12/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2021-2022 2020-2021
Skriftlig fråga 11/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets utlåtande Finans- och näringsutskottets utlåtande över näringsrätt och näringstillstånd 2021-2022
Talmanskonferensens framställning 2/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 10/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 9/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2021-2022 2021-2022
Granskningsrapport 1/20212022 Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen 2021-2022
Åtgärdsmotion 10/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 9/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 8/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 18/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 17/2022 2021-2022
Landskapsrevisionens berättelse 2/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 7/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 8/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 6/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 16/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 15/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 14/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 13/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 12/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 11/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 10/2022 2021-2022
Redogörelse 1/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 14/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 14/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 13/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 13/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 12/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 12/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 7/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 6/2021-2022 2021-2022
Statsrådets förordning Statsrådets förordning 2021-2022
Multilateralt avtal M343 Multilateralt avtal M343 2021-2022
Republikens presidents framställning 5/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 5/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 5/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2021-2022 2021-2022
Betänkande om lagstiftningsbehovet för förvaltningens fortsatta digitalisering 2021-2022
Underlag för en lag om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården 2021-2022
Meddelande 3/2021-2022 Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2021-2022 2021-2022
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 4/2021-2022 2021-2022
Nordiska rådets berättelse 1/2021-2022 2021-2022
God förvaltningssed inom Fastighetsverket God förvaltningssed inom Fastighetsverket 2021-2022
Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem 2021-2022
Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 2021-2022
Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen 2021-2022
Granskning av verkstads- och lagerenheten Granskning av verkstads- och lagerenheten 2021-2022
Landskapsrevisionens berättelse 1/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 2/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 3/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 4/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 9/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 8/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 7/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 6/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 5/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 4/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 3/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 2/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 1/2022 2021-2022
Meddelande 2021-2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk 2021-2022
Republikens presidents framställning 4/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs Kläm Ltl John Holmbergs Kläm 2021-2022
Ltl John Holmberg m.fl. reservation gällande cancerscreening Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande cancerscreening 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2021-2022 2021-2022
Ltl Simon Holmströms reservation 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2021-2022 2020-2021
Skriftlig fråga 3/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 43/2021-2022 Covidrelaterade åtgärdenas effekt och utfall 2021-2022
Budgetmotion 42/2021-2022 Idrottens återstart 2021-2022
Budgetmotion 41/2021-2022 Sysselsättning och arbete 2021-2022
Budgetmotion 40/2021-2022 Kulturen 2021-2022
Budgetmotion 39/2021-2022 Rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå för ÅHS 2021-2022
Budgetmotion 38/2021-2022 Låt fler jobba mer 2021-2022
Budgetmotion 37/2021-2022 Investera i kultursektorn 2021-2022
Budgetmotion 36/2021-2022 Ny chefstjänst inom ÅHS föreslås tidsbunden 2021-2022
Budgetmotion 35/2021-2022 Bredare uppdrag kring ungas psykiska ohälsa 2021-2022
Budgetmotion 34/2021-2022 Samla insatserna för barn och ungdomars hälsa 2021-2022
Lagförslag 11/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022