Dokument

101 - 200 av totalt 6 719 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetförslag 3/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 14/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 16/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 16/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 15/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 15/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 14/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2020-2021 2020-2021
Effektivitetsrevision – Riskhanteringen vid ÅHS´ stödfunktioner och dess koppling till den interna kontrollen 2020-2021
Granskning av projekt västra Föglö 2020-2021
Granskning av miljöbyrån 2020-2021
Effektivitetsrevision – schemaläggning och utnyttjande av personalresurser 2020-2021
Granskning av Ålands musikinstitut 2020-2021
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2020-2021 2020-2021
Nordiska rådets berättelse 1/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 13/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 12/2021 2019-2020
Lagtingets beslut 10/2021 2019-2020
Lagtingets beslut 9/2021 2019-2020
Lagtingets beslut 11/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 8/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 7/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 6/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 5/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 4/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 3/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 2/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 1/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 14/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 14/2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 4/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2020-2021 2020-2021
Bilaga: Multilateral Special Agreement RID 6/2020 2020-2021
Bilaga: Multilateral Agreement M330 2020-2021
Republikens presidents framställning 2/2020-2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 1/2020-2021 2020-2021
Klam2 2020-2021
Ltl John Holmbergs kläm gällande LF 6/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2020-2021 2020-2021
Ltl Katrin Sjögrens Klämförslag gällande LF 6/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar 1/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2020-2021 2019-2020
Budgetförslag 2/2020-2021 2020-2021
Spörsmål 1/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets utlåtande över Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande m.m. 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2020-2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 3/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 13/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 13/2020-2021 2020-2021
Bilaga till externpolitiska meddelandet 2020-2021
Meddelande 2/2020-2021 Landskapsregeringens externpolitik 2020-2021 2020-2021
Redogörelse 1/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2020-2021 2020-2021
Ltl Jessy Eckermans reservation 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2020-2021 2019-2020
Social- och miljöutskottets utlåtande 2020-2021
Finans- och näringsutskottets utlåtande 2020-2021
Lag- och kulturutskottets utlåtande 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 2/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 1/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 105/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 104/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 103/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 102/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 100/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 99/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 98/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 97/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 96/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 95/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 94/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 93/2020 2019-2020
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 12/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 12/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 17/2019-2020 2019-2020
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 ÅMHM 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 vattenskydd 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 elhybrid 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tandvård 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Public service 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 social- och äldreomsorg 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 fiskodling 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tunnel 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 coronatillägg 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Hållbar energiomställning 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande alternativ lydelse i moment 615 Främjande av livsmedelsproduktion (R) 2020-2021
Meddelande 1/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 11/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2020-2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 2/2020-2021 2020-2021