Dokument

101 - 200 av totalt 7 599 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 59/2022 2022-2023
Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män 2022-2023
Meddelande 2/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2022-2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 10/2022-2023 2021-2022
Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2022-2023 2022-2023
meddelande.htm [RADERAD] 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 1/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 12/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 11/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2022-2023 2021-2022
Talmanskonferensens framställning 1/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 1/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 57/2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2022-2023 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2022-2023 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2022-2023 2021-2022
Lagförslag 9/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 10/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 10/2022-2023 2022-2023
RP1992022 rd 2022-2023
Skriftlig fråga 4/2022-2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 2/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 5/2022-2023 2022-2023
Budgetförslag 2/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 56/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 55/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 54/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 53/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 52/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 51/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 50/2022 2021-2022
Skriftlig fråga 3/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 85/2022-2023 Vattenförbättrande åtgärder 2022-2023
Budgetmotion 84/2022-2023 Mer kollektivtrafik 2022-2023
Budgetmotion 83/2022-2023 Främja en hållbar livsmedelsproduktion 2022-2023
Budgetmotion 82/2022-2023 Satsa på el- och hybridflyg 2022-2023
Budgetmotion 81/2022-2023 En trovärdig klimatpolitik 2022-2023
Budgetmotion 80/2022-2023 Åland behöver mer utveckling och innovation 2022-2023
Budgetmotion 79/2022-2023 Framtiden för Alandica kultur- och kongress 2022-2023
Budgetmotion 78/2022-2023 Färdplan för cirkulär ekonomi 2022-2023
Budgetmotion 77/2022-2023 Få fart på omställningen av skärgårdstrafiken 2022-2023
Budgetmotion 76/2022-2023 Styr pengarna på rätt 2022-2023
Budgetmotion 75/2022-2023 Stärk den åländska naturvården 2022-2023
Budgetmotion 74/2022-2023 Täpp till det offentliga upphandlingsläckaget 2022-2023
Budgetmotion 73/2022-2023 Få styr på pensionsfondens investeringar 2022-2023
Budgetmotion 72/2022-2023 Klimatsmart sjöfart 2022-2023
Budgetmotion 71/2022-2023 Nytt praktikprogram för ministerassistenter 2022-2023
Budgetmotion 70/2022-2023 Effektiv tillsyn av hållbarhetsarbetet i landskapsägda bolag 2022-2023
Budgetmotion 69/2022-2023 Hållbar upphandling 2022-2023
Budgetmotion 68/2022-2023 Hållbart skogsbruk 2022-2023
Budgetmotion 67/2022-2023 Konkreta steg för jämställdhet 2022-2023
Budgetmotion 66/2022-2023 Modern, finanspolitisk styrning 2022-2023
Budgetmotion 65/2022-2023 Modernisera resekostnadsavdraget 2022-2023
Budgetmotion 64/2022-2023 Ny socialpolitik i nya tider 2022-2023
Budgetmotion 63/2022-2023 Satsning för att tillgängliggöra naturen 2022-2023
Budgetmotion 62/2022-2023 Slopa inte inkomsttaket för studiestödet 2022-2023
Budgetmotion 61/2022-2023 Stimulera integrationen 2022-2023
Budgetmotion 60/2022-2023 Starta AXgan-märknining 2022-2023
Budgetmotion 59/2022-2023 Stoppa det industriella trålfisket 2022-2023
Budgetmotion 58/2022-2023 Säkra framtidens kompetens 2022-2023
Budgetmotion 57/2022-2023 Utse Ålandsrepresentanter i världen 2022-2023
Budgetmotion 56/2022-2023 Tillsätt en vattenkommission 2022-2023
Budgetmotion 55/2022-2023 Nytt namn: Ålands scenkonstinstitut 2022-2023
Budgetmotion 54/2022-2023 Få till ett resurs- och kompetenscentrum för demensvården 2022-2023
Budgetmotion 53/2022-2023 Grönt transportstöd 2022-2023
Budgetmotion 52/2022-2023 Stöd hushållen att göra energiinvesteringar 2022-2023
Budgetmotion 51/2022-2023 Civil beredskap 2022-2023
Budgetmotion 50/2022-2023 Idrotten höjer Ålands attraktionskraft 2022-2023
Budgetmotion 49/2022-2023 Blå ekonomi med WHO och världsnaturfonden i ryggen 2022-2023
Budgetmotion 48/2022-2023 Åland Post ska inte konkurrera med privata åkerier 2022-2023
Budgetmotion 47/2022-2023 Biogasstöd under lupp 2022-2023
Budgetmotion 46/2022-2023 Vårdkedjor för personer med psykiatriska diagnoser 2022-2023
Budgetmotion 45/2022-2023 Hälso- och sjukvård 2022-2023
Budgetmotion 44/2022-2023 Unga och utbildning 2022-2023
Budgetmotion 43/2022-2023 Regional utveckling och tillgänglighet 2022-2023
Budgetmotion 42/2022-2023 En offensiv miljö- och klimatpolitik 2022-2023
Budgetmotion 41/2022-2023 Äldreomsorg 2022-2023
Budgetmotion 40/2022-2023 Digital transformation och tech-klustret 2022-2023
Budgetmotion 39/2022-2023 En trygg väg framåt för Åland 2022-2023
Budgetmotion 38/2022-2023 Havet skiljer och förenar 2022-2023
Budgetmotion 37/2022-2023 Kompensation för flyktingmottagande 2022-2023
Budgetmotion 36/2022-2023 Inrättande av Ålands representation i Stockholm 2022-2023
Budgetmotion 35/2022-2023 Kartläggning av kulturhistoriska minnesmärken i skärgården 2022-2023
Budgetmotion 34/2022-2023 Överför ansvaret för Kommunernas socialtjänst (KST) till landskapet 2022-2023
Budgetmotion 33/2022-2023 Preciserad övergripande målsättning för satsning på vindkraft 2022-2023
Budgetmotion 32/2022-2023 Minskat anslag för sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd 2022-2023
Budgetmotion 31/2022-2023 Anpassad avfallslag för åländska förhållanden och behov 2022-2023
Budgetmotion 30/2022-2023 Åland behöver ett näringspolitiskt program 2022-2023
Budgetmotion 29/2022-2023 Inrätta lågtröskelmottagning för unga som mår psykiskt dåligt 2022-2023
Budgetmotion 28/2022-2023 Inför utmanarrätter för att minska offentlig sektor 2022-2023