Dokument

201 - 300 av totalt 7 599 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 27/2022-2023 Höjning av ensamförsörjartillägget under 2023 2022-2023
Budgetmotion 26/2022-2023 Ökad kompetens om självstyrelsen 2022-2023
Budgetmotion 25/2022-2023 Fokus på miljöfrågor 2022-2023
Budgetmotion 24/2022-2023 Lagtingets samtycke 2022-2023
Budgetmotion 23/2022-2023 Inkludera Ålands polismyndighet i utvecklingsprojekt för barn och ungas hälsa och välmående 2022-2023
Budgetmotion 22/2022-2023 Ålands folkhögskola 2022-2023
Budgetmotion 21/2022-2023 Slopa ändring av inkomstgräns för studiestöd 2022-2023
Budgetmotion 20/2022-2023 Konkretisera stödet för personer i behov av specialpedagogiska insatser 2022-2023
Budgetmotion 19/2022-2023 Nej till förstudie om Föglötunneln 2022-2023
Budgetmotion 18/2022-2023 Skärgårdsmeddelande före Prästösundsbro 2022-2023
Budgetmotion 17/2022-2023 Tillräcklig beredskap vid ÅMHM 2022-2023
Budgetmotion 16/2022-2023 Gymnasieutbildning för alla ungdomar 2022-2023
Budgetmotion 15/2022-2023 Digital transformering, inte fler systemutvecklare 2022-2023
Budgetmotion 14/2022-2023 Extra barnbidrag till åländska familjer 2022-2023
Budgetmotion 13/2022-2023 Stärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet 2022-2023
Budgetmotion 12/2022-2023 Vatten- och avlopp som avgörande samhällsfrågor 2022-2023
Budgetmotion 11/2022-2023 Nytt tandvårdsprogram från 2023 2022-2023
Budgetmotion 10/2022-2023 Klarlägg syftet med eventuellt markbyte för Svinö 2022-2023
Budgetmotion 9/2022-2023 Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar 2022-2023
Budgetmotion 8/2022-2023 Stärkt beredskap med anledning av klimatförändringar 2022-2023
Budgetmotion 7/2022-2023 Landskapet söker ett breddat ägande av Högskolan på Åland med utbildningsaktörer i riket eller Sverige 2022-2023
Budgetmotion 6/2022-2023 Inför kalhyggesfritt skogsbruk 2022-2023
Budgetmotion 5/2022-2023 Ändrade gränser för barnomsorgsavgiften 2022-2023
Budgetmotion 4/2022-2023 Nordisk modell för finansiering av public service 2022-2023
Budgetmotion 3/2022-2023 Paf-medel regleras tydligt i lag 2022-2023
Budgetmotion 2/2022-2023 Reformbehov för kommunerna 2022-2023
Budgetmotion 1/2022-2023 Analys och nya arbetsmetoder krävs för framgångsrik reform av självstyrelselagen 2022-2023
Budgetmotioner 1-29/2022-2023 2022-2023
Budgetmotioner 50-85/2022-2023 2022-2023
Budgetmotiner 30-49/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 8/2022-2023 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 7/2022-2023 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 13/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 8/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 8/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 7/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 5/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 2/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 6/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 6/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 4/2022-2023 (Parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 4/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 1/2022-2023 2022-2023
Förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Budgetförslag 1/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 10/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 3/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 3/2022-2023 2022-2023
Meddelande 1/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 2/2022-2023 2022-2023
Proposition RP 125/2022 2021-2022
Lagförslag 1/2022-2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 31/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation över årsredovisningen 2021-2022
Lagtingets beslut 49/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 48/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 47/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 46/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 45/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 44/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 43/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 42/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 41/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 40/2022 2021-2022
Lagförslag 29/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 29/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2021-2022 2021-2022
Proposition m ändring av 11 kap. i strafflagen 2021-2022
Proposition sättande i kraft av världspostkonventionen 2021-2022
Republikens presidents framställning 13/2021-2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 12/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 28/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 28/2021-2022 2021-2022
Llt John Holmbergs ändringsförslag BF 5/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs ändringsförslag LF 20/2021-2022 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 30/2021-2022 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation 2021-2022
Ltl Stephan Toivonen och ltl John Holmbergs reservation Ltl Stephan Toivonen och John Holmbergs reservation 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december 2021-2022
Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Stöd för solceller Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stöd för solceller 2021-2022
Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården Ltl Nina Fellmans reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården 2021-2022
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet 2021-2022
Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 86050 Sysselsättnings och arbetslöshetsunderstöd 2021-2022