Dokument

201 - 300 av totalt 7 233 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagförslag 11/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 10/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 10/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 2/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 3/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 2/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2021-2022 2021-2022
Budgetförslag 3/2021-2022 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande lagstiftningen om offentlig upphandling 2021-2022
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program 2021-2022
Meddelande 2/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 33/2021-2022 Budgetdisciplinen 2021-2022
Lagförslag 9/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 1/2021-2022 2021-2022
Budgetförslag 2/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 8/2021-2022 2021-2022
Meddelande 1/2021-2022 2021-2022
Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 7/2021-2022 2021-2022
Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 2021-2022
Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2021-2022
Republikens presidents framställning 3/2021-2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 2/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 6/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 6/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2021-2022 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2021-2022 2020-2021
Lagtingets beslut 111/2021 2021-2022
Lagtingets beslut 110/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 109/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 108/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 107/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 106/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 104/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 105/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 112/2021 2021-2022
Lagförslag 5/2021-2022 2021-2022
Ltl Ingrid Zetterman reservation gällande lag- och kulturutskottets betänkande om offentlig upphandling Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2021-2022 gällande ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2020-2021 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2021-2022 2021-2022
Ltl Camilla Gunells och Nina fellmans förslag till Kläm 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022
Åtgärdsmotion 1/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Lånefullmakten” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Lånefullmakten” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Kommunerna och landskapsandelarna” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Digitalisering Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Digitalisering 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Den offentliga ekonomin på Åland” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Den offentliga ekonomin på Åland” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 24000 Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 24000 Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. gällande ändringar i 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 976000 Infrastrukturinvesteringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 976000 Infrastrukturinvesteringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 934000 Övriga finansinvesteringar (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 934000 Övriga finansinvesteringar (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61000 Näringslivets främjande, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61000 Näringslivets främjande, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande textändring i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” 2021-2022
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande avsnittet ”Jämställdhet” Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Jämställdhet” 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande allmän tandvård Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande allmän tandvård 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande specialpedagogiskt resurscentrum Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande specialpedagogiskt resurscentrum 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande starkare näringspolitik Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande starkare näringspolitik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande förlängd läroplikt Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande förlängd läroplikt 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Den offentliga ekonomin på Åland Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande den offentliga ekonomin på Åland 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Högskolan på Åland Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Högskolan på Åland 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande fossilfri skärgårdstrafik Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande fossilfri skärgårdstrafik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnitten ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Infrastruktur och transportpolitik” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Infrastruktur och transportpolitik” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Hållbar utveckling och den gröna given” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Hållbar utveckling och den gröna given” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Socialvård” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Socialvård” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Högskolan på Åland” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet om ”Högskolan på Åland” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Barn, ungdomar och skola” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Barn, ungdomar och skola” 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 4/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 4/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2021-2022 2021-2022
Ltl Jessy Eckermans reservation 2021-2022
Lagtingets beslut 103/2021 2020-2021
Lagförslag 3/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2021-2022 2020-2021
Lagförslag 2/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 2/2021-2022 2021-2022
Talmanskonferensens framställning 1/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 1/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 32/2021-2022 Ekonomi och tillväxt 2021-2022
Budgetmotion 31/2021-2022 Ungdomar och utbildning 2021-2022