Dokument

201 - 300 av totalt 7 890 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ltl Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet 2022-2023
Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 38/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 37/2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande ändring av studiestödslagen Ltl John Holmbergs reservation gällande ändring av studiestödslagen 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2022-2023 2022-2023
Årsredovisning 2022 Årsredovisning 2022 2022-2023
Redogörelse 2/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans klämförslag Ltl Nina Fellmans klämförslag 2022-2023
Lagförslag 25/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 25/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 24/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 24/2022-2023 2022-2023
Budgetförslag 5/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 36/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 35/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 34/2023 2022-2023
Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård 2022-2023
Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2022-2023 2020-2021
Åtgärdsmotion 5/2022-2023 2022-2023
Meddelande 4/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 134/2022-2023 Tillhandahållande av ändamålsenliga arbetsutrymmen är också personalpolitik 2022-2023
Budgetmotion 133/2022-2023 Likaberättigande till stöd för konvertering av värmesystem 2022-2023
Budgetmotion 132/2022-2023 Tillhandahållande av ändamålsenliga arbetsutrymmen är också personalpolitik 2022-2023
Budgetmotion 131/2022-2023 Utbildning för alla 2022-2023
Budgetmotion 119/2022-2023 Offentliga ekonomin kräver politiskt mod 2022-2023
Budgetmotion 129/2022-2023 Lagstifta om Åda och Ålands digitala kommun 2022-2023
Budgetmotion 130/2022-2023 Politisk statssekreterare för landskapsregeringen 2022-2023
Budgetmotion 128/2022-2023 Finanspolitiskt ramverk kräver beslut om Paf-medel 2022-2023
Budgetmotion 127/2022-2023 Regeringen ska inte utveckla program 2022-2023
Budgetmotion 126/2022-2023 Åda ab är inte en avdelning under landskapsregeringen 2022-2023
Budgetmotion 125/2022-2023 Biologiska mångfalden bevaras bäst genom privat ägande 2022-2023
Budgetmotion 124/2022-2023 Bättre bild av den ekonomiska situationen 2022-2023
Budgetmotion 123/2022-2023 Förvaltningen växer och självstyrelsegården räcker inte till 2022-2023
Budgetmotion 122/2022-2023 Viktig tid går förlorad 2022-2023
Budgetmotion 121/2022-2023 Ålands välfärd blir allt mer spelberoende 2022-2023
Budgetmotion 120/2022-2023 Beredskap för kommande stålbad i finska ekonomin 2022-2023
Budgetmotion 118/2022-2023 Bra tillsyn gör vattnet renare 2022-2023
Budgetmotion 117/2022-2023 Skärpt attityd kring våra dricksvattentäkter 2022-2023
Budgetmotion 116/2022-2023 Lura inte de äldre 2022-2023
Budgetmotion 115/2022-2023 Framtida resursförstärkning för ÅMHM stryks 2022-2023
Budgetmotion 114/2022-2023 Resursförstärkningen nu och i framtiden för ÅMHM stryks 2022-2023
Budgetmotion 113/2022-2023 Stöd för byte av oljepannor stryks 2022-2023
Budgetmotion 112/2022-2023 Mer resurser till frivilligt naturskydd 2022-2023
Budgetmotion 111/2022-2023 Stärk den finanspolitiska styrningen 2022-2023
Budgetmotion 110/2022-2023 Klargör ansvaret för integrationen 2022-2023
Budgetmotion 109/2022-2023 Tydliggör målbild för Åda 2022-2023
Budgetmotion 108/2022-2023 Sätt också ekologiskt på tallriken 2022-2023
Budgetmotion 107/2022-2023 Fler energiinvesteringar till hushållen 2022-2023
Budgetmotion 106/2022-2023 Ta höjd för en offensiv, rättvis omställning 2022-2023
Budgetmotion 105/2022-2023 En modern arbetsplats 2022-2023
Budgetmotion 104/2022-2023 Vattenprojekt får inte bli plåster på såren 2022-2023
Budgetmotion 103/2022-2023 Stimulera privat företagsamhet 2022-2023
Budgetmotion 102/2022-2023 Nya vägar för en normal och modern utveckling av Ålands självstyrelse 2022-2023
Budgetmotion 101/2022-2023 Flexibla och effektiva stödordningar 2022-2023
Lagförslag 23/2022-2023 2022-2023
Budgetförslag 4/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel (LF 18/2022-2023) Ltl Nina Fellmans reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel (LF 18/2022-2023) 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel Ltl John Holmbergs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel 2022-2023
Lagförslag 22/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 22/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar S 1/2022-2023 2022-2023
LF 21/2022-2023 pdf 2022-2023
Lagförslag 21/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 21/2022-2023 2022-2023
Redogörelse 1/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets utlåtande 1/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 33/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 32/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 31/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 30/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 29/2023 2022-2023
Spörsmål 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 17/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 16/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 15/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2022-2023 2022-2023
Genomförandetabell 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 5/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 20/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 20/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 19/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 19/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 18/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 17/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 17/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 28/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 27/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 26/2023 2022-2023