Dokument

301 - 400 av totalt 7 233 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 30/2021-2022 Äldreomsorgsreform 2021-2022
Budgetmotion 29/2021-2022 Åland och den gröna given 2021-2022
Budgetmotion 28/2021-2022 Strategiskt jämställdhetsarbete 2021-2022
Budgetmotion 27/2021-2022 Inför anmälningsplikt vid hjortdjursolyckor 2021-2022
Budgetmotion 26/2021-2022 Möjlighet att jaga under hela året 2021-2022
Budgetmotion 25/2021-2022 Låt fiskodlingen vara en åländsk hållbar tillväxtmotor 2021-2022
Budgetmotion 24/2021-2022 Inte penningautomatmedel till politiska bildningsförbund 2021-2022
Budgetmotion 23/2021-2022 Våra barn och ungdomar läser för lite 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 9/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 1/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 1/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 21/2021-2022 Förbättrad rekryteringspolicy 2021-2022
Budgetmotion 9/2021-2022 Jämställt lagting 2021-2022
Budgetmotion 22/2021-2022 Specialpedagogiskt resurscentrum. 2021-2022
Budgetmotion 20/2021-2022 Högskolan på Åland integreras med en större utbildningsanordnare 2021-2022
Budgetmotion 19/2021-2022 Förstärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet 2021-2022
Budgetmotion 18/2021-2022 Fortsatt landskapsfinansiering av skyddhemstjänster 2021-2022
Budgetmotion 17/2021-2022 Utveckla den allmän tandvården 2021-2022
Budgetmotion 16/2021-2022 Centralisera underhållet av cykelvägarna i landskapet 2021-2022
Budgetmotion 15/2021-2022 Spara en ministerlön 2021-2022
Budgetmotion 14/2021-2022 Investeringsplan för fossilfria skärgårdsfärjor 2021-2022
Budgetmotion 13/2021-2022 Lagstiftning om förlängd läroplikt på Åland 2021-2022
Budgetmotion 12/2021-2022 Utvecklad äldreomsorg för hela Åland 2021-2022
Budgetmotion 11/2021-2022 TV 4 i skärgården 2021-2022
Budgetmotion 10/2021-2022 Extern och intern kommunikation 2021-2022
Budgetmotion 8/2021-2022 Stärkt närvaro i Helsingfors 2021-2022
Budgetmotion 7/2021-2022 Konkretisera minskningen av landskapets klimatavtryck 2021-2022
Budgetmotion 6/2021-2022 Förstärkt klimatberedskap 2021-2022
Budgetmotion 5/2021-2022 Digital integration 2021-2022
Budgetmotion 4/2021-2022 Ny näringspolitik för en bredare skattebas 2021-2022
Budgetmotion 3/2021-2022 Ett tydligt vägval för hela det offentliga Ålands IT 2021-2022
Budgetmotion 2/2021-2022 Utvecklings- och hållbarhetsagendan kompletteras med regionplanering och förändrad kommunstruktur för en ny organisering av Åland 2030 2021-2022
Budgetmotion 1/2021-2022 Tillväxt i ekonomin kräver satsningar 2021-2022
Ltl Johan Holmbergs m.fl. åtgärdsuppmaning 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2021-2022 2020-2021
Budgetförslag 1/2020-2021 2021-2022
Förslag till Ålands budget för 2022 Förslag till Ålands budget för 2022 2021-2022
Ltl Nina Fellmans gällande landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2020-2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 1/2021-2022 2021-2022
RP 452021rd 2021-2022
2021-2022 -> RP0120212022 .htm 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar S 3/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 102/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 101/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 100/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 99/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 98/2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2020-2021 2020-2021
Spörsmål 3/2020-2021 2020-2021
Parallelltexter FR 3/1999-2000 1999-2000
Parallelltexter FR 1/1999-2000P 1999-2000
Parallelltexter FR 5/1999-2000 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Parallelltexter FR 2/1999-2000 2020-2021
Bibliotekskommissionens berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 1/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 2/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 3/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 4/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 5/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 6/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 7/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 8/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 9/1999-2000 1999-2000
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/1999-2000 1999-2000
Finansmotion 1/1999-2000 1999-2000
Finansmotion 10/1999-2000 1999-2000
Finansmotion 21/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 10/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 2/2001-2002 1999-2000
Finansutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 3/2001-2002 1999-2000
Finansutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 4/2001-2002 1999-2000
Finansutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 6/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 7/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 8/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 9/1999-2000 1999-2000
FR0119992000 1999-2000
FR1619992000 1999-2000
Framställning (tidigare lagförslag) 1/1999-2000 1999-2000
Framställning (tidigare lagförslag) 1/1999-2000 1999-2000
Framställning 1/1999-2000 1999-2000
Framställning 10/1999-2000 1999-2000
Framställning 11/1999-2000 1999-2000
Framställning 12/1999-2000 1999-2000
Framställning 13/1999-2000 1999-2000
Framställning 14/1999-2000 1999-2000
Framställning 15/1999-2000 1999-2000