Dokument

301 - 400 av totalt 7 599 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2021-2022 2021-2022
Statusrapport 5 Statusrapport 5 2021-2022
Meddelande 4/2021-2022 Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 39/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 38/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 35/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 36/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 37/2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 15/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 75/2021-2022 Det behövs långsiktighet i kommunpolitiken 2021-2022
Budgetmotion 83/2021-2022 Framåtsyftande ekonomisk politik 2021-2022
Budgetmotion 82/2021-2022 Hellre valfrihet än kaos 2021-2022
Budgetmotion 81/2021-2022 Ansvarsfull ekonomi behövs 2021-2022
Budgetmotion 80/2021-2022 Samlat grepp kring sysselsättningen 2021-2022
Budgetmotion 79/2021-2022 Långsiktigt stöd för studerande 2021-2022
Budgetmotion 78/2021-2022 Bredare grepp kring energipriserna 2021-2022
Budgetmotion 77/2021-2022 Sjötrafiken 2021-2022
Budgetmotion 76/2021-2022 Beredskap och säkerhet 2021-2022
Budgetmotion 75/2021-2022 Det behövs långsiktighet i kommunpolitiken 2021-2022
Budgetmotion 74/2021-2022 Fortsatta kostnader med anledning av tingsrättens dom om skadestånd 2021-2022
Budgetmotion 73/2021-2022 Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge 2021-2022
Budgetmotion 72/2021-2022 Stöd för installation av solceller upphör 2021-2022
Budgetmotion 71/2021-2022 Stöd kommunernas socialvård genom KST 2021-2022
Budgetmotion 70/2021-2022 Extra barnbidrag i december 2021-2022
Budgetmotion 69/2021-2022 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2021-2022
Budgetmotion 68/2021-2022 Ombudsmannamyndigheten 2021-2022
Budgetmotion 67/2021-2022 Energirådgivning 2021-2022
Budgetmotion 66/2021-2022 Stöd för solceller 2021-2022
Budgetmotion 65/2021-2022 Lån och garantier på 15 000 000 euro 2021-2022
Lagförslag 27/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 27/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 26/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 26/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 25/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 25/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 24/2021-2022 2021-2022
Budgetförslag 5/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 28/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 29/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 23/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 23/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 20/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 20/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 22/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 22/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 21/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 21/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 28/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 27/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 26/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 25/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 24/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 23/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 22/2021-2022 2021-2022
Svar 1/2021-2022-s Svar 1/2021-2022-s 2021-2022
Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 33/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 32/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 31/2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 6/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 21/2021-2022 2021-2022
RP320212022bilaga3 2021-2022
RP220212022bilaga2 2021-2022
RP1020212022bilaga1 2021-2022
RP1120212022bilaga2 2021-2022
Rp1120212022bilaga1 2021-2022
Republikens presidents framställning 11/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar GR 1/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 5/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 9/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 14/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten Ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamheten 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna 2021-2022
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner 2021-2022
Ltl Jörgen Strand m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen Ltl Jörgen Strand m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 21500 Kommunikationsverksamhet Ltl John Holmbergs reservation gällande 21500 Kommunikationsverksamhet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 30/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 29/2022 2021-2022