Dokument

301 - 400 av totalt 6 942 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2020-2021 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ” Utbildning på gymnasienivå” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ” Utbildning på gymnasienivå” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Landskapets ekonomi” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Landskapets ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå” 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 26/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 3/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 72/2021 2020-2021
Svar på revisionsberättelsen Svar på revisionsberättelsen 2020-2021
Lagförslag 25/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RB 1/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 24/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 24/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 23/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 23/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 22/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 22/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 84/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 83/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 82/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 81/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 80/2021 2020-2021
Lagförslag 21/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 21/2020-2021 2020-2021
Budgetmotion 98/2020-2021 Utveckling av äldreomsorgen 2020-2021
Budgetmotion 105/2020-2021 Förkastande av förslaget till andra tilläggsbudget 2020-2021
Budgetmotion 104/2020-2021 Förnyelse av skärgårdsflottan 2020-2021
Budgetmotion 103/2020-2021 Helhetsgrepp om utvecklingen av skärgårdstrafiken 2020-2021
Budgetmotion 102/2020-2021 Förlängd läroplikt 2020-2021
Budgetmotion 101/2020-2021 Kommunernas framtid 2020-2021
Budgetmotion 100/2020-2021 Ekonomiskt råd 2020-2021
Budgetmotion 99/2020-2021 Reglera krav på långsiktig budgethantering i lag 2020-2021
Budgetmotion 97/2020-2021 Tillväxt på den privata marknaden 2020-2021
Budgetmotion 96/2020-2021 Lagtinget kan inte kringskäras 2020-2021
Budgetmotion 95/2020-2021 Samarbete med kommunerna 2020-2021
Budgetmotion 94/2020-2021 Landskapsregeringens inbesparingsmål 2020-2021
Budgetmotion 93/2020-2021 Ett tydligt framtidsfokus 2020-2021
Budgetmotion 92/2020-2021 Sysselsättning och stärkande av miljö och biologisk mångfald 2020-2021
Budgetmotion 91/2020-2021 Utveckla AMS externa samverkan kring sysselsättningsfrämjande åtgärder 2020-2021
Budgetmotion 90/2020-2021 Utveckla och ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för skolcoachverksamhet. 2020-2021
Budgetmotion 89/2020-2021 Matcha utbildningsutbudet med framtidens arbetsmarknad 2020-2021
Budgetmotion 88/2020-2021 Underlätta företagande inom sociala sektorn 2020-2021
Budgetmotion 87/2020-2021 Lagstifta om servicesedlar 2020-2021
Budgetmotion 86/2020-2021 Utveckla vården genom att anställa sjukskötare med avancerad klinisk kompetens. 2020-2021
Budgetmotion 85/2020-2021 Avvakta med fullmakt för dieselfärja 2020-2021
Budgetmotion 84/2020-2021 Stödinsatser för studerande i yrkesgymnasiet 2020-2021
Budgetmotion 83/2020-2021 Spara inte på Ålands hälso- och sjukvård 2020-2021
Budgetmotion 82/2020-2021 En progressiv reformagenda 2020-2021
Budgetmotion 81/2020-2021 Helhetsreform för kommunerna 2020-2021
Årsredovisning 2020 pdf 2020-2021
Redogörelse 3/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 8/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 20/2020-2021 2020-2021
Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 pdf format 2020-2021
Budgetförslag 4/2020-2021 2020-2021
Meddelande 4/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 5/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 4/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 79/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 78/2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 7/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 7/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 6/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 5/2020-2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 7/2020-2021 2020-2021
Ltl Jessy Eckermans förslag till kläm 2020-2021
Meddelande M 3/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 77/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 76/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 75/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 74/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 73/2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2020-2021 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet 2020-2021
Republikens presidents framställning 6/2020-2021 2020-2021
Republikens presidents framställning 5/2020-2021 2020-2021