Dokument

401 - 500 av totalt 7 234 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Framställning 15/1999-2000 1999-2000
Framställning 16/1999-2000 1999-2000
Framställning 17/1999-2000 1999-2000
Framställning 18/1999-2000 1999-2000
Framställning 2/1999-2000 1999-2000
Framställning 3/1999-2000 1999-2000
Framställning 4/1999-2000 1999-2000
Framställning 5/1999-2000 1999-2000
Framställning 6/1999-2000 1999-2000
Framställning 7/1999-2000 1999-2000
Framställning 8/1999-2000 1999-2000
Framställning 9/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 1/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 10/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 11/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 12/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 13/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 14/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 15/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 16/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 17/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 18/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 19/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 2/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 20/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 21/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 22/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 23/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 24/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 25/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 26/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 27/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 28/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 29/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 3/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 30/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 32/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 33/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 34/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 35/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 36/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 4/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 5/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 6/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 7/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 8/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 9/1999-2000 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 7/2000-2001 2018-2019
Kulturutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 11/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 12/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 2/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 3/2001-2002 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 4/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 5/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 6/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 7/2000-2001 1999-2000
Lagmotion 1/1999-2000 1999-2000
Lagmotion 2/1999-2000 1999-2000
Lagmotion 3/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Lagutskottets betänkande 10/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 11/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 12/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 13/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Lagutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 6/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 7/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 8/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 8/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 9/1999-2000 1999-2000
Landskapsregeringens berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Landskapsregeringens svar s 1/1999-2000 1999-2000
Landskapsregeringens svar s 2/1999-2000 1999-2000
Landskapsrevisorernas berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Meddelande 1/1999-2000 1999-2000
Meddelande 2/1999-2000 1999-2000
Meddelande 3/1999-2000 1999-2000
Nordiska rådets berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Nordiska rådets berättelse 2/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 13/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 3/2001-2002 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 5/2001-2002 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 6/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 7/1999-2000 1999-2000