Dokument

501 - 600 av totalt 7 236 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Näringsutskottets betänkande 6/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 7/1999-2000 1999-2000
Redogörelse 1/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 1/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 2/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 3/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 4/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 5/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 6/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 7/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 8/1999-2000 1999-2000
Revisionsberättelse 1/1999-2000 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2001-2002 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2001-2002 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2001-2002 1999-2000
Spörsmål 1/1999-2000 1999-2000
Spörsmål 2/1999-2000 1999-2000
Stora utskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Stora utskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Stora utskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Stora utskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Ålands lagtings beslut FR 16/1999-2000 1999-2000
Lagtingets beslut 92/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 96/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 95/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 94/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 93/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 97/2021 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2020-2021 2020-2021
Regeringens proposition gällande avtalet om partnerskap och samarbete med EU och Singapore 2020-2021
Republikens presidents framställning 9/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 8/2020-2021 2020-2021
Budgetmotion 114/2020-2021 Klimat- och miljöanpassad skärgårdstrafik 2020-2021
Budgetmotion 113/2020-2021 Skärgårdsmeddelande för framtiden 2020-2021
Budgetmotion 112/2020-2021 Större insatser krävs för att osynliggöra skattegränsen 2020-2021
Budgetmotion 111/2020-2021 Utvärdera Ålarm 2020-2021
Budgetmotion 110/2020-2021 Mer fakta kring upphandlingen av begagnad färja 2020-2021
Budgetmotion 109/2020-2021 Polisens utbildningsanslag 2020-2021
Budgetmotion 108/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 107/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 106/2020-2021 Varroakvalstret 2020-2021
Talmanskonferensens framställning 4/2020-2021 2020-2021
Talmanskonferensens framställning 3/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 30/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 32/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 31/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 30/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2020-2021 2020-2021
Budgetförslag 5/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 29/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 29/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 7/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 6/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 8/2020-2021 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Republikens presidents framställning RP 8/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 91/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 90/2021 2020-2021
Meddelande 5/2020-2021 2020-2021
Medborgarinitiativ 1/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 89/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 88/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 87/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 86/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 85/2021 2020-2021
Misstroendeyrkande 2/2020-2021 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 28/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 27/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2020-2021 2020-2021
Talmanskonferensens framställning 2/2020-2021 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2020-2021 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021