Dokument

6 901 - 7 000 av totalt 7 343 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Skriftlig fråga 4/2016-2017 2016-2017
Skriftlig fråga 4/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 5/2011-2012 2011-2012
Skriftlig fråga 5/2012-2013 2012-2013
Skriftlig fråga 5/2013-2014 2013-2014
Skriftlig fråga 5/2014-2015 2014-2015
Skriftlig fråga 5/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 5/2016-2017 2016-2017
Skriftlig fråga 5/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 6/2011-2012 2011-2012
Skriftlig fråga 6/2012-2013 2012-2013
Skriftlig fråga 6/2013-2014 2013-2014
Skriftlig fråga 6/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 6/2016-2017 2016-2017
Skriftlig fråga 6/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 7/2011-2012 2011-2012
Skriftlig fråga 7/2012-2013 2012-2013
Skriftlig fråga 7/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 7/2016-2017 2016-2017
Skriftlig fråga 7/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 8/2011-2012 2011-2012
Skriftlig fråga 8/2012-2013 2012-2013
Skriftlig fråga 8/2016-2017 2016-2017
Skriftlig fråga 8/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 9/2011-2012 2011-2012
Skriftlig fråga 9/2012-2013 2012-2013
Skriftlig fråga 9/2016-2017 2016-2017
Skriftlig fråga 9/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2001-2002 2001-2002
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2002-2003 2002-2003
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2003-2004 2003-2004
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2004-2005 2003-2004
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2005-2006 2005-2006
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2006-2007 2006-2007
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2007-2008 2007-2008
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2009-2010 2007-2008
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2011-2012 2011-2012
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2012-2013 2012-2013
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2013-2014 2012-2013
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2016-2017 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2017-2018 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2018-2019 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2001-2002 2001-2002
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2006-2007 2006-2007
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011 2007-2008
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2011-2012 2011-2012
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2012-2013 2012-2013
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2013-2014 2013-2014
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2001-2002 2001-2002
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2006-2007 2006-2007
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2011-2012 2011-2012
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2013-2014 2013-2014
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2014-2015 2013-2014
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2007-2008
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 17/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 18/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 19/2016-2017 2016-2017
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2001-2002 2001-2002
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2002-2003 2002-2003
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2003-2004 2003-2004
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2004-2005 2004-2005
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2005-2006 2005-2006
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2006-2007 2006-2007