Dokument

201 - 300 av totalt 313 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 42/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 43/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 44/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 45/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 47/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 5/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 58/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 59/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 6/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 7/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 8/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 9/2016 2015-2016
Lagtingets beslut 91/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 92/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 93/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 94/2015 2015-2016
Lagtingets beslut 95/2015 2015-2016
Landskapsregeringens svar rb 1/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 1/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 10/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 12/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 13/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 2/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 3/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 4/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 5/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 6/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 7/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 8/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar rp 9/2015-2016 2015-2016
Landskapsregeringens svar s 1/2015-2016 2015-2016
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2015-2016 2015-2016
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2015-2016 2015-2016
Landskapsrevisorernas berättelse 3/2015-2016 2015-2016
Meddelande 1/2015-2016 2015-2016
Meddelande 2/2015-2016 2015-2016
Meddelande 3/2015-2016 2015-2016
Meddelande 4/2015-2016 2015-2016
Nordiska rådets berättelse 1/2015-2016 2015-2016
Redogörelse 1/2015-2016 2015-2016
Redogörelse 2/2015-2016 2015-2016
Redogörelse 3/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 1/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 10/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 11/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 12/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 13/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 2/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 3/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 4/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 5/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 7/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 8/2015-2016 2015-2016
Regeringens proposition 9/2015-2016 2015-2016
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2015-2016 2015-2016
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 1/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 2/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 3/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 4/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 5/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 6/2015-2016 2015-2016
Skriftlig fråga 7/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2016-2017 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2016-2017 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2015-2016 2015-2016
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2015-2016 2015-2016