Dokument

101 - 174 av totalt 174 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Kulturutskottets betänkande 5/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 6/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 7/2000-2001 1999-2000
Lagmotion 1/1999-2000 1999-2000
Lagmotion 2/1999-2000 1999-2000
Lagmotion 3/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Lagutskottets betänkande 10/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 11/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 12/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 13/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Lagutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 6/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 7/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 8/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 8/1999-2000 1999-2000
Lagutskottets betänkande 9/1999-2000 1999-2000
Landskapsregeringens berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Landskapsregeringens svar s 1/1999-2000 1999-2000
Landskapsregeringens svar s 2/1999-2000 1999-2000
Landskapsrevisorernas berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Meddelande 1/1999-2000 1999-2000
Meddelande 2/1999-2000 1999-2000
Meddelande 3/1999-2000 1999-2000
Nordiska rådets berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Nordiska rådets berättelse 2/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 13/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 3/2001-2002 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 5/2001-2002 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 6/1999-2000 1999-2000
Näringsutskottets betänkande 7/1999-2000 1999-2000
Redogörelse 1/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 1/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 2/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 3/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 4/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 5/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 6/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 7/1999-2000 1999-2000
Regeringens proposition 8/1999-2000 1999-2000
Revisionsberättelse 1/1999-2000 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2001-2002 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2001-2002 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2000-2001 1999-2000
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2001-2002 1999-2000
Spörsmål 1/1999-2000 1999-2000
Spörsmål 2/1999-2000 1999-2000
Stora utskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Stora utskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Stora utskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Stora utskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Ålands lagtings beslut FR 16/1999-2000 1999-2000