Dokument

101 - 200 av totalt 209 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Finansutskottets betänkande 4/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 4/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 5/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 6/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 7/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 8/2001-2002 2000-2001
Finansutskottets betänkande 8/2001-2002 2000-2001
Framställning 1/2000-2001 2000-2001
Framställning 10/2000-2001 2000-2001
Framställning 11/2000-2001 2000-2001
Framställning 12/2000-2001 2000-2001
Framställning 13/2000-2001 2000-2001
Framställning 14/2000-2001 2000-2001
Framställning 15/2000-2001 2000-2001
Framställning 2/2000-2001 2000-2001
Framställning 3/2000-2001 2000-2001
Framställning 4/2000-2001 2000-2001
Framställning 5/2000-2001 2000-2001
Framställning 6/2000-2001 2000-2001
Framställning 7/2000-2001 2000-2001
Framställning 8/2000-2001 2000-2001
Framställning 9/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 1/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 10/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 11/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 12/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 13/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 14/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 15/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 16/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 17/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 18/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 19/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 2/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 20/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 21/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 22/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 23/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 24/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 24/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 3/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 5/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 6/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 7/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 9/2000-2001 2000-2001
Kulturutskottets betänkande 1/2001-2002 2000-2001
Kulturutskottets betänkande 10/2000-2001 2000-2001
Kulturutskottets betänkande 2/2001-2002 2000-2001
Kulturutskottets betänkande 8/2000-2001 2000-2001
Kulturutskottets betänkande 9/2000-2001 2000-2001
Lagmotion 1/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 11/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 12/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 12/2002-2003 2000-2001
Lagutskottets betänkande 13/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 14/2001-2002 2000-2001
Lagutskottets betänkande 15/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 15/2001-2002 2000-2001
Lagutskottets betänkande 16/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 2/2001-2002 2000-2001
Lagutskottets betänkande 2/2001-2002 2000-2001
Lagutskottets betänkande 3/2001-2002 2000-2001
Lagutskottets betänkande 5/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 5/2002-2003 2000-2001
Lagutskottets betänkande 6/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 7/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 8/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 9/2000-2001 2000-2001
Landskapsregeringens berättelse 1/2000-2001 2000-2001
Landskapsregeringens svar s 1/2000-2001 2000-2001
Landskapsregeringens svar s 2/2000-2001 2000-2001
Landskapsregeringens svar s 3/2000-2001 2000-2001
Landskapsregeringens svar s 4/2000-2001 2000-2001
Landskapsregeringens svar s 5/2000-2001 2000-2001
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2000-2001 2000-2001
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2000-2001 2000-2001
Meddelande 1/2000-2001 2000-2001
Meddelande 2/2000-2001 2000-2001
Meddelande 3/2000-2001 2000-2001
Nordiska rådets berättelse 1/2000-2001 2000-2001
Näringsutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Näringsutskottets betänkande 4/2000-2001 2000-2001
Näringsutskottets betänkande 5/2000-2001 2000-2001
Näringsutskottets betänkande 6/2000-2001 2000-2001
Näringsutskottets betänkande 6/2001-2002 2000-2001
Näringsutskottets betänkande 7/2000-2001 2000-2001
Näringsutskottets betänkande 7/2001-2002 2000-2001
Regeringens proposition 10/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 11/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 13/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 3/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 4/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 5/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 6/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 7/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 8/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 9/2000-2001 2000-2001
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2001-2002 2000-2001