Dokument

201 - 300 av totalt 329 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Hemställningsmotion 49/2008-2009 2008-2009
Hemställningsmotion 5/2008-2009 2008-2009
Hemställningsmotion 50/2008-2009 2008-2009
Hemställningsmotion 6/2008-2009 2008-2009
Hemställningsmotion 7/2008-2009 2008-2009
Hemställningsmotion 8/2008-2009 2008-2009
Hemställningsmotion 9/2008-2009 2008-2009
Kulturutskottets betänkande 2/2008-2009 2008-2009
Kulturutskottets betänkande 2/2009-2010 2008-2009
Kulturutskottets betänkande 3/2008-2009 2008-2009
Kulturutskottets betänkande 3/2009-2010 2008-2009
Kulturutskottets betänkande 7/2009-2010 2008-2009
Kulturutskottets betänkande 8/2009-2010 2008-2009
Lagmotion 1/2008-2009 2008-2009
Lagtingets beslut 1/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 10/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 10/2010 2008-2009
Lagtingets beslut 11/2010 2008-2009
Lagtingets beslut 12/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 12/2010 2008-2009
Lagtingets beslut 13/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 14/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 15/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 16/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 17/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 18/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 19/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 2/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 20/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 22/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 23/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 24/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 25/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 26/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 27/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 28/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 29/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 3/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 30/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 33/2008 2008-2009
Lagtingets beslut 34/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 35/2008 2008-2009
Lagtingets beslut 36/2008 2008-2009
Lagtingets beslut 37/2008 2008-2009
Lagtingets beslut 38/2008 2008-2009
Lagtingets beslut 39/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 40/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 6/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 7/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 8/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 8/2010 2008-2009
Lagtingets beslut 9/2009 2008-2009
Lagtingets beslut 9/2010 2008-2009
Lagutskottets betänkande 1/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 10/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 11/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 13/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 14/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 15/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 16/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 17/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 18/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 19/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 2/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 3/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 4/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 4/2009-2010 2008-2009
Lagutskottets betänkande 6/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 7/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 8/2008-2009 2008-2009
Lagutskottets betänkande 9/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens berättelse 1/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar ef 1/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar ef 17/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar ef 2/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar ef 21/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar ef 25/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar ef 5/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar s 1/2008-2009 2008-2009
Landskapsregeringens svar s 2/2008-2009 2008-2009
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2008-2009 2008-2009
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2008-2009 2008-2009
Meddelande 1/2008-2009 2008-2009
Meddelande 2/2008-2009 2008-2009
Meddelande 3/2008-2009 2008-2009
Meddelande 4/2008-2009 2008-2009
Nordiska rådets berättelse 1/2008-2009 2008-2009
Näringsutskottets betänkande 2/2008-2009 2008-2009
Näringsutskottets betänkande 3/2008-2009 2008-2009
Näringsutskottets betänkande 4/2008-2009 2008-2009
Näringsutskottets betänkande 5/2008-2009 2008-2009
Näringsutskottets betänkande 7/2009-2010 2008-2009
Presidiets framställning 1/2008-2009 2008-2009
Redogörelse 1/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 1/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 10/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 11/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 2/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 3/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 4/2008-2009 2008-2009