Dokument

301 - 388 av totalt 388 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagutskottets betänkande 7/2009-2010 2009-2010
Lagutskottets betänkande 8/2009-2010 2009-2010
Lagutskottets betänkande 8/2010-2011 2009-2010
Landskapsregeringens berättelse 1/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar ef 14/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar ef 15/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar ef 16/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar ef 4/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar s 1/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar s 2/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar s 3/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar s 4/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar s 5/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar s 6/2009-2010 2009-2010
Landskapsregeringens svar s 7/2009-2010 2009-2010
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2009-2010 2009-2010
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2009-2010 2009-2010
Meddelande 1/2009-2010 2009-2010
Meddelande 2/2009-2010 2009-2010
Nordiska rådets berättelse 1/2009-2010 2009-2010
Näringsutskottets betänkande 1/2009-2010 2009-2010
Näringsutskottets betänkande 2/2009-2010 2009-2010
Näringsutskottets betänkande 3/2009-2010 2009-2010
Näringsutskottets betänkande 4/2009-2010 2009-2010
Näringsutskottets betänkande 5/2009-2010 2009-2010
Näringsutskottets betänkande 6/2009-2010 2009-2010
Redogörelse 1/2009-2010 2009-2010
Redogörelse 2/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 1/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 10/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 11/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 12/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 13/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 14/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 15/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 16/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 17/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 18/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 19/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 2/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 20/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 21/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 22/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 23/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 24/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 25/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 3/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 4/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 5/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 6/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 7/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 8/2009-2010 2009-2010
Regeringens proposition 9/2009-2010 2009-2010
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2009-2010 2009-2010
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2009-2010 2009-2010
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2009-2010 2009-2010
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 4/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2010-2011 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2009-2010 2009-2010
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 1/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 2/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 3/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 4/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 5/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 6/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 7/2009-2010 2009-2010
Stora utskottets betänkande 1/2010-2011 2009-2010
Stora utskottets betänkande 2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 1/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 2/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 3/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 4/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 5/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 6/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 7/2009-2010 2009-2010