Dokument

301 - 400 av totalt 422 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ledamot Nina Fellmans m.fl. reservation Temporärt tilläggsstöd 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2019-2020 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 5/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 13/2019-2020 2019-2020
Budgetförslag 4/2019-2020 2019-2020
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR 2019-2020
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR 2019-2020
Landskapsregeringens svar S 2/2019-2020 2019-2020
Redogörelse 2/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 12/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 11/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 11/2019-2020 2019-2020
Spörsmål 2/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 1/2019-2020 2019-2020
Meddelande 2/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 9/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 9/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 10/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 10/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Effektivitetsrevision av övertidsutbetalningar inom ÅHS 2019-2020
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2019-2020 2019-2020
Granskning av Data-, Lotteri- och Upphandlingsinspektion 2019-2020
Granskning av IT-drift och - utveckling inom landskapets förvaltning 2019-2020
Effektivitetsrevision av sekreterarenheten inom ÅHS 2019-2020
Effektivitetsrevision av tekniska enheten 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS 2019-2020
Lagtingets beslut 4/2020 2019-2020
Landskapsregeringens svar S 1/2019-2020 2019-2020
RP972019 2019-2020
Republikens presidents framställning 5/2019-2020 2019-2020
Spörsmål 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 8/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 8/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2019-2020 2019-2020
SJPN:s utlåtande 1/2019-2020 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2019-2020 2019-2020
Komplettering av framställning 8 november 2019 självstyrelselagen 2019-2020
Riksdagens skrivelse komplettering 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 1/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 3/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 2/2020 2019-2020
Ändringar i tredje tilläggsbudgeten för år 2019 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2019-2020 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 3/2019-2020 2019-2020
Ålandsdelegationens utlåtande 13.5.2013 2019-2020
Budgetförslag 3/2019-2020 2019-2020
Budgetförslag 2/2019-2020 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 4/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 7/2019-2020 2019-2020
RP 320/2018 rd 2019-2020
Redogörelse 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 7/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagtingets beslut 83/2019 2019-2020
Lagtingets beslut 82/2019 2019-2020
Lagtingets beslut 81/2019 2019-2020
Lagtingets beslut 80/2019 2019-2020
Lagtingets beslut 79/2019 2019-2020
Lagtingets beslut 78/2019 2019-2020
Lagtingets beslut 77/2019 2019-2020
Fnu0220192020 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 2/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2019-2020 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation angående pensionsinkomstavdrag 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2019-2020 2019-2020
Regeringsprogram M 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande stöd för flyktingverksamhet 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande understöd till ekonomiskt utsatta grupper 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande budgeterat resultat 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Hbtqia-utbildning 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande strykande av medel för skatteavdrag 2019-2020
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande ändringar i betänkandets allmänna motiveringar 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Henrik Löthmans reservation gällande kommunutredarresurser 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Ltl Stephan Toivonens reservation gällande ny kommunstruktur 2019-2020
Talmannens meddelande om lantrådskandidat 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagtingets beslut 76/2019 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 3/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 2/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2019-2020 2019-2020
Förslag till statsrådets förordning 2019-2020
Avtal om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete 2019-2020
Förordning M318.pdf 2019-2020
M318 Agreement.pdf 2019-2020
Regeringens proposition till riksdagen 2019-2020
Budgetmotion 10/2019-2020 Näringslivets främjande 2019-2020
Budgetmotion 9/2019-2020 Infrastruktur- och transportpolitik 2019-2020
Budgetmotion 8/2019-2020 Infrastruktur- och transportpolitik 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd 2019-2020
Republikens presidents framställning 4/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning 3/2019-2020 2019-2020