Dokument

401 - 422 av totalt 422 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Republikens presidents framställning 2/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning 1/2019-2020 2019-2020
Budgetmotion 5/2019-2020 Främjande av hållbar energiomställning 2019-2020
Budgetmotion 7/2019-2020 Regeringskansliet, verksamheten 2019-2020
Budgetmotion 6/2019-2020 Flyktinghjälp 2019-2020
Budgetmotion 4/2019-2020 Främjande av hållbar energiomställning 2019-2020
Budgetmotion 3/2019-2020 Främjande av hållbar energiomställning 2019-2020
Betänkande GrUB 12/2018 rd 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd 2019-2020
Budgetmotion 2/2019-2020 Landskapsandelar och stöd till kommunerna 2019-2020
Budgetmotion 1/2019-2020 Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2019-2020 2019-2020
Budgetförslag 1/2019-2020 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (PDF) 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (slutlig 23.10.2019) 2019-2020
Lagförslag 3/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 1/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 3/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 2/2019-2020 2019-2020