Dokument

201 - 300 av totalt 303 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 64/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 65/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 66/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 67/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 68/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 69/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 7/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 70/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 71/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 72/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 73/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 74/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 75/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 76/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 77/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 78/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 79/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 8/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 80/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 81/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 82/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 83/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 84/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 85/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 86/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 87/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 88/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 89/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 9/2015 2014-2015
Lagtingets beslut 90/2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rb 1/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 1/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 10/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 11/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 12/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 2/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 3/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 4/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 6/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 7/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 8/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar rp 9/2014-2015 2014-2015
Landskapsregeringens svar s 1/2014-2015 2014-2015
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2014-2015 2014-2015
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2014-2015 2014-2015
Medborgarinitiativ 1/2014-2015 2014-2015
Medborgarinitiativ 2/2014-2015 2014-2015
Meddelande 1/2014-2015 2014-2015
Meddelande 2/2014-2015 2014-2015
Nordiska rådets berättelse 1/2014-2015 2014-2015
Redogörelse 1/2014-2015 2014-2015
Redogörelse 2/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 1/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 10/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 11/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 12/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 2/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 3/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 4/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 5/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 6/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 7/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 8/2014-2015 2014-2015
Regeringens proposition 9/2014-2015 2014-2015
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2014-2015 2014-2015
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2014-2015 2014-2015
Skriftlig fråga 1/2014-2015 2014-2015
Skriftlig fråga 2/2014-2015 2014-2015
Skriftlig fråga 3/2014-2015 2014-2015
Skriftlig fråga 4/2014-2015 2014-2015
Skriftlig fråga 5/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2014-2015 2014-2015
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2014-2015 2014-2015
Spörsmål 1/2014-2015 2014-2015
Talmanskonferensens framställning 1/2014-2015 2014-2015
Talmanskonferensens framställning 2/2014-2015 2014-2015
Yttrande 1/2014-2015 2014-2015
Yttrande 1a/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 1/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 10/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 11/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 12/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 13/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 2/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 4/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 5/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 6/2014-2015 2014-2015