Dokument

101 - 200 av totalt 284 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2018-2019 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2018-2019 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2018-2019 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2018-2019 2017-2018
Lagförslag 1/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 10/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 11/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 12/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 13/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 14/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 15/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 16/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 17/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 18/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 19/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 2/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 20/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 21/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 22/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 23/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 24/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 25/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 26/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 27/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 3/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 4/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 5/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 6/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 7/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 8/2017-2018 2017-2018
Lagförslag 9/2017-2018 2017-2018
Lagmotion 1/2017-2018 2017-2018
Lagmotion 2/2017-2018 2017-2018
Lagmotion 3/2017-2018 2017-2018
Lagmotion 4/2017-2018 2017-2018
Lagtingets beslut 1/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 10/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 11/2017 2017-2018
Lagtingets beslut 11/2017 2017-2018
Lagtingets beslut 11/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 12/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 13/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 14/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 15/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 16/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 17/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 18/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 19/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 2/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 20/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 21/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 22/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 23/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 24/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 25/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 26/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 27/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 28/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 3/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 30/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 31/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 32/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 33/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 34/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 35/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 36/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 37/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 38/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 39/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 40/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 41/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 42/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 43/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 44/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 45/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 46/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 47/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 48/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 49/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 50/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 51/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 52/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 53/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 54/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 55/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 56/2018 2017-2018