Dokument

201 - 284 av totalt 284 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 57/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 58/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 59/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 6/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 60/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 61/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 62/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 63/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 64/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 66/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 67/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 68/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 7/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 8/2018 2017-2018
Lagtingets beslut 9/2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rb 1/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rp 1/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rp 2/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rp 3/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rp 4/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rp 5/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rp 6/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar rp 8/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar s 1/2017-2018 2017-2018
Landskapsregeringens svar s 2/2017-2018 2017-2018
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2017-2018 2017-2018
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2017-2018 2017-2018
Medborgarinitiativ 1/2017-2018 2017-2018
Meddelande 1/2017-2018 2017-2018
Meddelande 2/2017-2018 2017-2018
Meddelande 3/2017-2018 2017-2018
Meddelande 4/2017-2018 2017-2018
Meddelande 5/2017-2018 2017-2018
Meddelande 6/2017-2018 2017-2018
Misstroendeyrkande 1/2017-2018 2017-2018
Nordiska rådets berättelse 1/2017-2018 2017-2018
Redogörelse 1/2017-2018 2017-2018
Redogörelse 2/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 1/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 2/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 3/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 4/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 5/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 6/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 7/2017-2018 2017-2018
Regeringens proposition 8/2017-2018 2017-2018
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 1/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 2/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 3/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 4/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 5/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 6/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 7/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 8/2017-2018 2017-2018
Skriftlig fråga 9/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2018-2019 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2017-2018 2017-2018
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2017-2018 2017-2018
Spörsmål 1/2017-2018 2017-2018
Spörsmål 2/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 1/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 2/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 3/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 4/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 5/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 6/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 1/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 2/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 3/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 4/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 5/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 6/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 7/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 8/2017-2018 2017-2018
Åtgärdsmotion 9/2017-2018 2017-2018