Dokument

1 - 100 av totalt 557 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 114/2020-2021 Klimat- och miljöanpassad skärgårdstrafik 2020-2021
Budgetmotion 113/2020-2021 Skärgårdsmeddelande för framtiden 2020-2021
Budgetmotion 112/2020-2021 Större insatser krävs för att osynliggöra skattegränsen 2020-2021
Budgetmotion 111/2020-2021 Utvärdera Ålarm 2020-2021
Budgetmotion 110/2020-2021 Mer fakta kring upphandlingen av begagnad färja 2020-2021
Budgetmotion 109/2020-2021 Polisens utbildningsanslag 2020-2021
Budgetmotion 108/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 107/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 106/2020-2021 Varroakvalstret 2020-2021
Budgetmotion 98/2020-2021 Utveckling av äldreomsorgen 2020-2021
Budgetmotion 105/2020-2021 Förkastande av förslaget till andra tilläggsbudget 2020-2021
Budgetmotion 104/2020-2021 Förnyelse av skärgårdsflottan 2020-2021
Budgetmotion 103/2020-2021 Helhetsgrepp om utvecklingen av skärgårdstrafiken 2020-2021
Budgetmotion 102/2020-2021 Förlängd läroplikt 2020-2021
Budgetmotion 101/2020-2021 Kommunernas framtid 2020-2021
Budgetmotion 100/2020-2021 Ekonomiskt råd 2020-2021
Budgetmotion 99/2020-2021 Reglera krav på långsiktig budgethantering i lag 2020-2021
Budgetmotion 97/2020-2021 Tillväxt på den privata marknaden 2020-2021
Budgetmotion 96/2020-2021 Lagtinget kan inte kringskäras 2020-2021
Budgetmotion 95/2020-2021 Samarbete med kommunerna 2020-2021
Budgetmotion 94/2020-2021 Landskapsregeringens inbesparingsmål 2020-2021
Budgetmotion 93/2020-2021 Ett tydligt framtidsfokus 2020-2021
Budgetmotion 92/2020-2021 Sysselsättning och stärkande av miljö och biologisk mångfald 2020-2021
Budgetmotion 91/2020-2021 Utveckla AMS externa samverkan kring sysselsättningsfrämjande åtgärder 2020-2021
Budgetmotion 90/2020-2021 Utveckla och ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för skolcoachverksamhet. 2020-2021
Budgetmotion 89/2020-2021 Matcha utbildningsutbudet med framtidens arbetsmarknad 2020-2021
Budgetmotion 88/2020-2021 Underlätta företagande inom sociala sektorn 2020-2021
Budgetmotion 87/2020-2021 Lagstifta om servicesedlar 2020-2021
Budgetmotion 86/2020-2021 Utveckla vården genom att anställa sjukskötare med avancerad klinisk kompetens. 2020-2021
Budgetmotion 85/2020-2021 Avvakta med fullmakt för dieselfärja 2020-2021
Budgetmotion 84/2020-2021 Stödinsatser för studerande i yrkesgymnasiet 2020-2021
Budgetmotion 83/2020-2021 Spara inte på Ålands hälso- och sjukvård 2020-2021
Budgetmotion 82/2020-2021 En progressiv reformagenda 2020-2021
Budgetmotion 81/2020-2021 Helhetsreform för kommunerna 2020-2021
Budgetmotion 80/2020-2021 Färdigställande av Eckerö post- och tullhus 2020-2021
Budgetmotion 79/2020-2021 Gymnasienivån och vuxenutbildningen 2020-2021
Budgetmotion 78/2020-2021 Infrastruktur 2020-2021
Budgetmotion 77/2020-2021 Infrastruktur 2020-2021
Budgetmotion 76/2020-2021 Högskolan på Åland 2020-2021
Budgetmotion 75/2020-2021 Upphandling av linfärjetrafik 2020-2021
Budgetmotion 74/2020-2021 Ett åländskt kunskaps- och kompetenscentrum för demensvård 2020-2021
Budgetmotion 73/2020-2021 Landskapsregeringen initierar ett uppströmsarbete för att få rent vatten utan läkemedelsrester 2020-2021
Budgetmotion 72/2020-2021 En mastersutbildning för sjukskötare i avancerad klinisk omvårdnad vid Högskolan på Åland 2020-2021
Budgetmotion 71/2020-2021 Jämlikt finansierad fertilitetsvård 2020-2021
Budgetmotion 70/2020-2021 Utöka screeningprogrammet för att upptäcka cancer i tid 2020-2021
Budgetmotion 69/2020-2021 Anpassa personalresurser till vårdtyngd 2020-2021
Budgetmotion 68/2020-2021 Nyheter och annan aktuell information på lätt svenska 2020-2021
Budgetmotion 67/2020-2021 Formalisera rutiner för anmälan om brister i yrkesutövningen till Valvira 2020-2021
Budgetmotion 66/2020-2021 Löneutvecklingsprogram 2020-2021
Budgetmotion 65/2020-2021 Utbildningsinsatser inom våldsområdet för tandvårdspersonal 2020-2021
Budgetmotion 64/2020-2021 Trygghetsboende görs till en socialserviceform 2020-2021
Budgetmotion 63/2020-2021 Utreda äldreomsorgens optimala huvudman samt fastställa vårdnivåer 2020-2021
Budgetmotion 62/2020-2021 Subventionera preventivmedel och utveckla preventivmedelsmottagningen 2020-2021
Budgetmotion 61/2020-2021 Business Åland 2020-2021
Budgetmotion 60/2020-2021 Det ska löna sig att arbeta och studera 2020-2021
Budgetmotion 59/2020-2021 Låt fiskodlingen vara en åländsk tillväxtmotor 2020-2021
Budgetmotion 58/2020-2021 Återtagande av budgetförslag 2021 2020-2021
Budgetmotion 57/2020-2021 Låt Ålands Folkhögskola bli en del av Ålands gymnasium 2020-2021
Budgetmotion 56/2020-2021 Bolagisera fastighetsverket 2020-2021
Budgetmotion 55/2020-2021 Banklån är inte lösningen för Åland 2020-2021
Budgetmotion 54/2020-2021 Balanseringspaket med syfte att rädda den åländska ekonomin och välfärden 2020-2021
Budgetmotion 53/2020-2021 Arbetslinjen främjar integrationen 2020-2021
Budgetmotion 52/2020-2021 Möjlighet att jaga under hela året 2020-2021
Budgetmotion 51/2020-2021 Satsa där insatsen gör störst nytta 2020-2021
Budgetmotion 50/2020-2021 Hållbara långsiktiga lösningar framom stöd 2020-2021
Budgetmotion 49/2020-2021 Fler besökare än Gotland och 40 000 invånare 2030 2020-2021
Budgetmotion 48/2020-2021 Ta tillvara sportfiskets tillväxtpotential 2020-2021
Budgetmotion 47/2020-2021 Driftsprivatiseringar skapar företagande över hela Åland 2020-2021
Budgetmotion 46/2020-2021 En aktiv fritid för alla gymnasieungdomar 2020-2021
Budgetmotion 45/2020-2021 Elbusslinje Mariehamn-Jomala-Godby 2020-2021
Budgetmotion 44/2020-2021 Axganmat i offentlig bespisning 2020-2021
Budgetmotion 43/2020-2021 Skärp lagstiftningen kring viltolyckor 2020-2021
Budgetmotion 42/2020-2021 Formalisera förvaltningssamarbetet inom viltvårdsfrågor 2020-2021
Budgetmotion 41/2020-2021 Utred möjligheter för elektronisk ID-kontroll vid köp av tobak och alkohol i dagligvaruhandel 2020-2021
Budgetmotion 40/2020-2021 Utvärdera familjepolitiskt program med hänsyn till pusselfamiljers behov 2020-2021
Budgetmotion 39/2020-2021 Klara besked om Ungdomsmottagning 2020-2021
Budgetmotion 38/2020-2021 Åland som subjekt, kontakter och närvaro i Helsingfors 2020-2021
Budgetmotion 37/2020-2021 Reformer och omstart 2020-2021
Budgetmotion 36/2020-2021 En intensifierad personalpolitik 2020-2021
Budgetmotion 35/2020-2021 En självstyrelsepolitisk analys av förslaget till förlängd läroplikt 2020-2021
Budgetmotion 34/2020-2021 En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2020-2021
Budgetmotion 33/2020-2021 En evenemangsgaranti 2020-2021
Budgetmotion 32/2020-2021 En strategi för cirkulär ekonomi 2020-2021
Budgetmotion 31/2020-2021 Jämställdhet i bakvattnet 2020-2021
Budgetmotion 30/2020-2021 Avvakta med Prästösundsbron 2020-2021
Budgetmotion 29/2020-2021 Näringslivet på Åland är i förändring 2020-2021
Budgetmotion 28/2020-2021 Moderniserade lagar minskar kostnader 2020-2021
Budgetmotion 27/2020-2021 Kompensation till kommunerna 2020-2021
Budgetmotion 26/2020-2021 Digital transformering 2020-2021
Budgetmotion 25/2020-2021 Enmansföretagarnas situation 2020-2021
Budgetmotion 24/2020-2021 Strategiska utvecklingsmål, finansavdelningen 2020-2021
Budgetmotion 23/2019-2020 Förstärkt vattenskydd 2020-2021
Budgetmotion 22/2020-2021 En ekonomi i balans kräver strukturella reformer 2020-2021
Budgetmotion 21/2020-2021 Satsning på datasäkerhet, skydd av personuppgifter, standardiserade lösningar och e-arkiv 2020-2021
Budgetmotion 20/2020-2021 Omförhandla avtal och köp elhybridfärjan 2020-2021
Budgetmotion 19/2020-2021 Kvalitetshöjande satsning på hamnområden 2020-2021
Budgetmotion 18/2020-2021 Utvidgad läroplikt 2020-2021
Budgetmotion 17/2020-2021 Tillräcklig finansiering för public service 2020-2021
Budgetmotion 16/2020-2021 Övergripande landskapsplan för äldreomsorgen 2020-2021
Budgetmotion 15/2020-2021 Stryk anslag för tunnelutredning 2020-2021