Dokument

1 - 100 av totalt 775 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 134/2022-2023 Tillhandahållande av ändamålsenliga arbetsutrymmen är också personalpolitik 2022-2023
Budgetmotion 133/2022-2023 Likaberättigande till stöd för konvertering av värmesystem 2022-2023
Budgetmotion 132/2022-2023 Tillhandahållande av ändamålsenliga arbetsutrymmen är också personalpolitik 2022-2023
Budgetmotion 131/2022-2023 Utbildning för alla 2022-2023
Budgetmotion 119/2022-2023 Offentliga ekonomin kräver politiskt mod 2022-2023
Budgetmotion 129/2022-2023 Lagstifta om Åda och Ålands digitala kommun 2022-2023
Budgetmotion 130/2022-2023 Politisk statssekreterare för landskapsregeringen 2022-2023
Budgetmotion 128/2022-2023 Finanspolitiskt ramverk kräver beslut om Paf-medel 2022-2023
Budgetmotion 127/2022-2023 Regeringen ska inte utveckla program 2022-2023
Budgetmotion 126/2022-2023 Åda ab är inte en avdelning under landskapsregeringen 2022-2023
Budgetmotion 125/2022-2023 Biologiska mångfalden bevaras bäst genom privat ägande 2022-2023
Budgetmotion 124/2022-2023 Bättre bild av den ekonomiska situationen 2022-2023
Budgetmotion 123/2022-2023 Förvaltningen växer och självstyrelsegården räcker inte till 2022-2023
Budgetmotion 122/2022-2023 Viktig tid går förlorad 2022-2023
Budgetmotion 121/2022-2023 Ålands välfärd blir allt mer spelberoende 2022-2023
Budgetmotion 120/2022-2023 Beredskap för kommande stålbad i finska ekonomin 2022-2023
Budgetmotion 118/2022-2023 Bra tillsyn gör vattnet renare 2022-2023
Budgetmotion 117/2022-2023 Skärpt attityd kring våra dricksvattentäkter 2022-2023
Budgetmotion 116/2022-2023 Lura inte de äldre 2022-2023
Budgetmotion 115/2022-2023 Framtida resursförstärkning för ÅMHM stryks 2022-2023
Budgetmotion 114/2022-2023 Resursförstärkningen nu och i framtiden för ÅMHM stryks 2022-2023
Budgetmotion 113/2022-2023 Stöd för byte av oljepannor stryks 2022-2023
Budgetmotion 112/2022-2023 Mer resurser till frivilligt naturskydd 2022-2023
Budgetmotion 111/2022-2023 Stärk den finanspolitiska styrningen 2022-2023
Budgetmotion 110/2022-2023 Klargör ansvaret för integrationen 2022-2023
Budgetmotion 109/2022-2023 Tydliggör målbild för Åda 2022-2023
Budgetmotion 108/2022-2023 Sätt också ekologiskt på tallriken 2022-2023
Budgetmotion 107/2022-2023 Fler energiinvesteringar till hushållen 2022-2023
Budgetmotion 106/2022-2023 Ta höjd för en offensiv, rättvis omställning 2022-2023
Budgetmotion 105/2022-2023 En modern arbetsplats 2022-2023
Budgetmotion 104/2022-2023 Vattenprojekt får inte bli plåster på såren 2022-2023
Budgetmotion 103/2022-2023 Stimulera privat företagsamhet 2022-2023
Budgetmotion 102/2022-2023 Nya vägar för en normal och modern utveckling av Ålands självstyrelse 2022-2023
Budgetmotion 101/2022-2023 Flexibla och effektiva stödordningar 2022-2023
Budgetmotion 97/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 100/2022-2023 Återbetalning av pengar för tillväxt och omställning 2022-2023
Budgetmotion 99/2022-2023 Väghållet i skärgården måste bli bättre 2022-2023
Budgetmotion 98/2022-2023 Ecodrivningens totaleffekt på driften av linfärjorna 2022-2023
Budgetmotion 96/2022-2023 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet 2022-2023
Budgetmotion 95/2022-2023 Avsaknad av autonomistudier vid Ålands högskola 2022-2023
Budgetmotion 94/2022-2023 Understöd av politisk verksamhet måste omfördelas 2022-2023
Budgetmotion 93/2022-2023 Fasta förbindelser till skärgården sänker driftskostnader 2022-2023
Budgetmotion 92/2022-2023 Ålands tingsrätts dom om skadestånd om 10,5 miljoner jämte ränta noteras som en fordran kopplad till budgetåret 2022 2022-2023
Budgetmotion 91/2022-2023 Studiestödssystemet (STUART) 2022-2023
Budgetmotion 90/2022-2023 Ålands sjösäkerhetscentrum och framtidens utbildningsbehov 2022-2023
Budgetmotion 89/2022-2023 Ålands polismyndighet 2022-2023
Budgetmotion 88/2022-2023 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2022-2023
Budgetmotion 87/2022-2023 Utgifter för drift och underhåll av vägar 2022-2023
Budgetmotion 86/2022-2023 Budgetdisciplin 2022-2023
Budgetmotion 85/2022-2023 Vattenförbättrande åtgärder 2022-2023
Budgetmotion 84/2022-2023 Mer kollektivtrafik 2022-2023
Budgetmotion 83/2022-2023 Främja en hållbar livsmedelsproduktion 2022-2023
Budgetmotion 82/2022-2023 Satsa på el- och hybridflyg 2022-2023
Budgetmotion 81/2022-2023 En trovärdig klimatpolitik 2022-2023
Budgetmotion 80/2022-2023 Åland behöver mer utveckling och innovation 2022-2023
Budgetmotion 79/2022-2023 Framtiden för Alandica kultur- och kongress 2022-2023
Budgetmotion 78/2022-2023 Färdplan för cirkulär ekonomi 2022-2023
Budgetmotion 77/2022-2023 Få fart på omställningen av skärgårdstrafiken 2022-2023
Budgetmotion 76/2022-2023 Styr pengarna på rätt 2022-2023
Budgetmotion 75/2022-2023 Stärk den åländska naturvården 2022-2023
Budgetmotion 74/2022-2023 Täpp till det offentliga upphandlingsläckaget 2022-2023
Budgetmotion 73/2022-2023 Få styr på pensionsfondens investeringar 2022-2023
Budgetmotion 72/2022-2023 Klimatsmart sjöfart 2022-2023
Budgetmotion 71/2022-2023 Nytt praktikprogram för ministerassistenter 2022-2023
Budgetmotion 70/2022-2023 Effektiv tillsyn av hållbarhetsarbetet i landskapsägda bolag 2022-2023
Budgetmotion 69/2022-2023 Hållbar upphandling 2022-2023
Budgetmotion 68/2022-2023 Hållbart skogsbruk 2022-2023
Budgetmotion 67/2022-2023 Konkreta steg för jämställdhet 2022-2023
Budgetmotion 66/2022-2023 Modern, finanspolitisk styrning 2022-2023
Budgetmotion 65/2022-2023 Modernisera resekostnadsavdraget 2022-2023
Budgetmotion 64/2022-2023 Ny socialpolitik i nya tider 2022-2023
Budgetmotion 63/2022-2023 Satsning för att tillgängliggöra naturen 2022-2023
Budgetmotion 62/2022-2023 Slopa inte inkomsttaket för studiestödet 2022-2023
Budgetmotion 61/2022-2023 Stimulera integrationen 2022-2023
Budgetmotion 60/2022-2023 Starta AXgan-märknining 2022-2023
Budgetmotion 59/2022-2023 Stoppa det industriella trålfisket 2022-2023
Budgetmotion 58/2022-2023 Säkra framtidens kompetens 2022-2023
Budgetmotion 57/2022-2023 Utse Ålandsrepresentanter i världen 2022-2023
Budgetmotion 56/2022-2023 Tillsätt en vattenkommission 2022-2023
Budgetmotion 55/2022-2023 Nytt namn: Ålands scenkonstinstitut 2022-2023
Budgetmotion 54/2022-2023 Få till ett resurs- och kompetenscentrum för demensvården 2022-2023
Budgetmotion 53/2022-2023 Grönt transportstöd 2022-2023
Budgetmotion 52/2022-2023 Stöd hushållen att göra energiinvesteringar 2022-2023
Budgetmotion 51/2022-2023 Civil beredskap 2022-2023
Budgetmotion 50/2022-2023 Idrotten höjer Ålands attraktionskraft 2022-2023
Budgetmotion 49/2022-2023 Blå ekonomi med WHO och världsnaturfonden i ryggen 2022-2023
Budgetmotion 48/2022-2023 Åland Post ska inte konkurrera med privata åkerier 2022-2023
Budgetmotion 47/2022-2023 Biogasstöd under lupp 2022-2023
Budgetmotion 46/2022-2023 Vårdkedjor för personer med psykiatriska diagnoser 2022-2023
Budgetmotion 45/2022-2023 Hälso- och sjukvård 2022-2023
Budgetmotion 44/2022-2023 Unga och utbildning 2022-2023
Budgetmotion 43/2022-2023 Regional utveckling och tillgänglighet 2022-2023
Budgetmotion 42/2022-2023 En offensiv miljö- och klimatpolitik 2022-2023
Budgetmotion 41/2022-2023 Äldreomsorg 2022-2023
Budgetmotion 40/2022-2023 Digital transformation och tech-klustret 2022-2023
Budgetmotion 39/2022-2023 En trygg väg framåt för Åland 2022-2023
Budgetmotion 38/2022-2023 Havet skiljer och förenar 2022-2023
Budgetmotion 37/2022-2023 Kompensation för flyktingmottagande 2022-2023
Budgetmotion 36/2022-2023 Inrättande av Ålands representation i Stockholm 2022-2023
Budgetmotion 35/2022-2023 Kartläggning av kulturhistoriska minnesmärken i skärgården 2022-2023