Dokument

1 - 100 av totalt 741 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 97/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 100/2022-2023 Återbetalning av pengar för tillväxt och omställning 2022-2023
Budgetmotion 99/2022-2023 Väghållet i skärgården måste bli bättre 2022-2023
Budgetmotion 98/2022-2023 Ecodrivningens totaleffekt på driften av linfärjorna 2022-2023
Budgetmotion 96/2022-2023 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet 2022-2023
Budgetmotion 95/2022-2023 Avsaknad av autonomistudier vid Ålands högskola 2022-2023
Budgetmotion 94/2022-2023 Understöd av politisk verksamhet måste omfördelas 2022-2023
Budgetmotion 93/2022-2023 Fasta förbindelser till skärgården sänker driftskostnader 2022-2023
Budgetmotion 92/2022-2023 Ålands tingsrätts dom om skadestånd om 10,5 miljoner jämte ränta noteras som en fordran kopplad till budgetåret 2022 2022-2023
Budgetmotion 91/2022-2023 Studiestödssystemet (STUART) 2022-2023
Budgetmotion 90/2022-2023 Ålands sjösäkerhetscentrum och framtidens utbildningsbehov 2022-2023
Budgetmotion 89/2022-2023 Ålands polismyndighet 2022-2023
Budgetmotion 88/2022-2023 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2022-2023
Budgetmotion 87/2022-2023 Utgifter för drift och underhåll av vägar 2022-2023
Budgetmotion 86/2022-2023 Budgetdisciplin 2022-2023
Budgetmotion 85/2022-2023 Vattenförbättrande åtgärder 2022-2023
Budgetmotion 84/2022-2023 Mer kollektivtrafik 2022-2023
Budgetmotion 83/2022-2023 Främja en hållbar livsmedelsproduktion 2022-2023
Budgetmotion 82/2022-2023 Satsa på el- och hybridflyg 2022-2023
Budgetmotion 81/2022-2023 En trovärdig klimatpolitik 2022-2023
Budgetmotion 80/2022-2023 Åland behöver mer utveckling och innovation 2022-2023
Budgetmotion 79/2022-2023 Framtiden för Alandica kultur- och kongress 2022-2023
Budgetmotion 78/2022-2023 Färdplan för cirkulär ekonomi 2022-2023
Budgetmotion 77/2022-2023 Få fart på omställningen av skärgårdstrafiken 2022-2023
Budgetmotion 76/2022-2023 Styr pengarna på rätt 2022-2023
Budgetmotion 75/2022-2023 Stärk den åländska naturvården 2022-2023
Budgetmotion 74/2022-2023 Täpp till det offentliga upphandlingsläckaget 2022-2023
Budgetmotion 73/2022-2023 Få styr på pensionsfondens investeringar 2022-2023
Budgetmotion 72/2022-2023 Klimatsmart sjöfart 2022-2023
Budgetmotion 71/2022-2023 Nytt praktikprogram för ministerassistenter 2022-2023
Budgetmotion 70/2022-2023 Effektiv tillsyn av hållbarhetsarbetet i landskapsägda bolag 2022-2023
Budgetmotion 69/2022-2023 Hållbar upphandling 2022-2023
Budgetmotion 68/2022-2023 Hållbart skogsbruk 2022-2023
Budgetmotion 67/2022-2023 Konkreta steg för jämställdhet 2022-2023
Budgetmotion 66/2022-2023 Modern, finanspolitisk styrning 2022-2023
Budgetmotion 65/2022-2023 Modernisera resekostnadsavdraget 2022-2023
Budgetmotion 64/2022-2023 Ny socialpolitik i nya tider 2022-2023
Budgetmotion 63/2022-2023 Satsning för att tillgängliggöra naturen 2022-2023
Budgetmotion 62/2022-2023 Slopa inte inkomsttaket för studiestödet 2022-2023
Budgetmotion 61/2022-2023 Stimulera integrationen 2022-2023
Budgetmotion 60/2022-2023 Starta AXgan-märknining 2022-2023
Budgetmotion 59/2022-2023 Stoppa det industriella trålfisket 2022-2023
Budgetmotion 58/2022-2023 Säkra framtidens kompetens 2022-2023
Budgetmotion 57/2022-2023 Utse Ålandsrepresentanter i världen 2022-2023
Budgetmotion 56/2022-2023 Tillsätt en vattenkommission 2022-2023
Budgetmotion 55/2022-2023 Nytt namn: Ålands scenkonstinstitut 2022-2023
Budgetmotion 54/2022-2023 Få till ett resurs- och kompetenscentrum för demensvården 2022-2023
Budgetmotion 53/2022-2023 Grönt transportstöd 2022-2023
Budgetmotion 52/2022-2023 Stöd hushållen att göra energiinvesteringar 2022-2023
Budgetmotion 51/2022-2023 Civil beredskap 2022-2023
Budgetmotion 50/2022-2023 Idrotten höjer Ålands attraktionskraft 2022-2023
Budgetmotion 49/2022-2023 Blå ekonomi med WHO och världsnaturfonden i ryggen 2022-2023
Budgetmotion 48/2022-2023 Åland Post ska inte konkurrera med privata åkerier 2022-2023
Budgetmotion 47/2022-2023 Biogasstöd under lupp 2022-2023
Budgetmotion 46/2022-2023 Vårdkedjor för personer med psykiatriska diagnoser 2022-2023
Budgetmotion 45/2022-2023 Hälso- och sjukvård 2022-2023
Budgetmotion 44/2022-2023 Unga och utbildning 2022-2023
Budgetmotion 43/2022-2023 Regional utveckling och tillgänglighet 2022-2023
Budgetmotion 42/2022-2023 En offensiv miljö- och klimatpolitik 2022-2023
Budgetmotion 41/2022-2023 Äldreomsorg 2022-2023
Budgetmotion 40/2022-2023 Digital transformation och tech-klustret 2022-2023
Budgetmotion 39/2022-2023 En trygg väg framåt för Åland 2022-2023
Budgetmotion 38/2022-2023 Havet skiljer och förenar 2022-2023
Budgetmotion 37/2022-2023 Kompensation för flyktingmottagande 2022-2023
Budgetmotion 36/2022-2023 Inrättande av Ålands representation i Stockholm 2022-2023
Budgetmotion 35/2022-2023 Kartläggning av kulturhistoriska minnesmärken i skärgården 2022-2023
Budgetmotion 34/2022-2023 Överför ansvaret för Kommunernas socialtjänst (KST) till landskapet 2022-2023
Budgetmotion 33/2022-2023 Preciserad övergripande målsättning för satsning på vindkraft 2022-2023
Budgetmotion 32/2022-2023 Minskat anslag för sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd 2022-2023
Budgetmotion 31/2022-2023 Anpassad avfallslag för åländska förhållanden och behov 2022-2023
Budgetmotion 30/2022-2023 Åland behöver ett näringspolitiskt program 2022-2023
Budgetmotion 29/2022-2023 Inrätta lågtröskelmottagning för unga som mår psykiskt dåligt 2022-2023
Budgetmotion 28/2022-2023 Inför utmanarrätter för att minska offentlig sektor 2022-2023
Budgetmotion 27/2022-2023 Höjning av ensamförsörjartillägget under 2023 2022-2023
Budgetmotion 26/2022-2023 Ökad kompetens om självstyrelsen 2022-2023
Budgetmotion 25/2022-2023 Fokus på miljöfrågor 2022-2023
Budgetmotion 24/2022-2023 Lagtingets samtycke 2022-2023
Budgetmotion 23/2022-2023 Inkludera Ålands polismyndighet i utvecklingsprojekt för barn och ungas hälsa och välmående 2022-2023
Budgetmotion 22/2022-2023 Ålands folkhögskola 2022-2023
Budgetmotion 21/2022-2023 Slopa ändring av inkomstgräns för studiestöd 2022-2023
Budgetmotion 20/2022-2023 Konkretisera stödet för personer i behov av specialpedagogiska insatser 2022-2023
Budgetmotion 19/2022-2023 Nej till förstudie om Föglötunneln 2022-2023
Budgetmotion 18/2022-2023 Skärgårdsmeddelande före Prästösundsbro 2022-2023
Budgetmotion 17/2022-2023 Tillräcklig beredskap vid ÅMHM 2022-2023
Budgetmotion 16/2022-2023 Gymnasieutbildning för alla ungdomar 2022-2023
Budgetmotion 15/2022-2023 Digital transformering, inte fler systemutvecklare 2022-2023
Budgetmotion 14/2022-2023 Extra barnbidrag till åländska familjer 2022-2023
Budgetmotion 13/2022-2023 Stärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet 2022-2023
Budgetmotion 12/2022-2023 Vatten- och avlopp som avgörande samhällsfrågor 2022-2023
Budgetmotion 11/2022-2023 Nytt tandvårdsprogram från 2023 2022-2023
Budgetmotion 10/2022-2023 Klarlägg syftet med eventuellt markbyte för Svinö 2022-2023
Budgetmotion 9/2022-2023 Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar 2022-2023
Budgetmotion 8/2022-2023 Stärkt beredskap med anledning av klimatförändringar 2022-2023
Budgetmotion 7/2022-2023 Landskapet söker ett breddat ägande av Högskolan på Åland med utbildningsaktörer i riket eller Sverige 2022-2023
Budgetmotion 6/2022-2023 Inför kalhyggesfritt skogsbruk 2022-2023
Budgetmotion 5/2022-2023 Ändrade gränser för barnomsorgsavgiften 2022-2023
Budgetmotion 4/2022-2023 Nordisk modell för finansiering av public service 2022-2023
Budgetmotion 3/2022-2023 Paf-medel regleras tydligt i lag 2022-2023
Budgetmotion 2/2022-2023 Reformbehov för kommunerna 2022-2023
Budgetmotion 1/2022-2023 Analys och nya arbetsmetoder krävs för framgångsrik reform av självstyrelselagen 2022-2023