Dokument

1 - 100 av totalt 621 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 64/2021-2022 Landskapsregeringen behöver en kommunikationsstrategi 2021-2022
Budgetmotion 63/2021-2022 Konsekvensanalyser nödvändiga innan beslut fattas om trafiklösningar för skärgården 2021-2022
Budgetmotion 62/2021-2022 Decentraliserade arbetsprocesser gällande storskalig vindkraft 2021-2022
Budgetmotion 61/2021-2022 Frågetecken kring obudgeterade kostnader för inköp av M/S Fedjefjord 2021-2022
Budgetmotion 60/2021-2022 Helhetsbild av aktuella landskapsgarantier 2021-2022
Budgetmotion 59/2021-2022 Ålänningens eget val 2021-2022
Budgetmotion 58/2021-2022 Mandat om landskapsandelar 2021-2022
Budgetmotion 57/2021-2022 Konsekvenserna av omplanerade infrastrukturinvesteringar 2021-2022
Budgetmotion 56/2021-2022 Ärlighet i fråga om den ekonomiska situationen 2021-2022
Budgetmotion 55/2021-2022 Havererad skärgårdstrafik 2021-2022
Budgetmotion 54/2021-2022 Skapa en helhet för hushållens energiförsörjning och produktion 2021-2022
Budgetmotion 53/2021-2022 Kostnader för sjötrafik 2021-2022
Budgetmotion 52/2021-2022 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet 2021-2022
Budgetmotion 51/2021-2022 Budgetdisciplin och rambudgetering 2021-2022
Budgetmotion 50/2021-2022 Högre priser drabbar fler än jordbrukarna 2021-2022
Budgetmotion 49/2021-2022 Helhetsreform för kommunerna 2021-2022
Budgetmotion 48/2021-2022 Minskade utsläpp inom jordbruket 2021-2022
Budgetmotion 47/2021-2022 4 miljoner ska räcka till Fedjefjord 2021-2022
Budgetmotion 46/2021-2022 Hållbar helhet för skärgårdstrafiken 2021-2022
Budgetmotion 45/2021-2022 Kommuner i limbo 2021-2022
Budgetmotion 44/2021-2022 Inga anställda mjukvaruutvecklare 2021-2022
Budgetmotion 43/2021-2022 Covidrelaterade åtgärdenas effekt och utfall 2021-2022
Budgetmotion 42/2021-2022 Idrottens återstart 2021-2022
Budgetmotion 41/2021-2022 Sysselsättning och arbete 2021-2022
Budgetmotion 40/2021-2022 Kulturen 2021-2022
Budgetmotion 39/2021-2022 Rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå för ÅHS 2021-2022
Budgetmotion 38/2021-2022 Låt fler jobba mer 2021-2022
Budgetmotion 37/2021-2022 Investera i kultursektorn 2021-2022
Budgetmotion 36/2021-2022 Ny chefstjänst inom ÅHS föreslås tidsbunden 2021-2022
Budgetmotion 35/2021-2022 Bredare uppdrag kring ungas psykiska ohälsa 2021-2022
Budgetmotion 34/2021-2022 Samla insatserna för barn och ungdomars hälsa 2021-2022
Budgetmotion 33/2021-2022 Budgetdisciplinen 2021-2022
Budgetmotion 32/2021-2022 Ekonomi och tillväxt 2021-2022
Budgetmotion 31/2021-2022 Ungdomar och utbildning 2021-2022
Budgetmotion 30/2021-2022 Äldreomsorgsreform 2021-2022
Budgetmotion 29/2021-2022 Åland och den gröna given 2021-2022
Budgetmotion 28/2021-2022 Strategiskt jämställdhetsarbete 2021-2022
Budgetmotion 27/2021-2022 Inför anmälningsplikt vid hjortdjursolyckor 2021-2022
Budgetmotion 26/2021-2022 Möjlighet att jaga under hela året 2021-2022
Budgetmotion 25/2021-2022 Låt fiskodlingen vara en åländsk hållbar tillväxtmotor 2021-2022
Budgetmotion 24/2021-2022 Inte penningautomatmedel till politiska bildningsförbund 2021-2022
Budgetmotion 21/2021-2022 Förbättrad rekryteringspolicy 2021-2022
Budgetmotion 9/2021-2022 Jämställt lagting 2021-2022
Budgetmotion 23/2021-2022 Våra barn och ungdomar läser för lite 2021-2022
Budgetmotion 22/2021-2022 Specialpedagogiskt resurscentrum. 2021-2022
Budgetmotion 20/2021-2022 Högskolan på Åland integreras med en större utbildningsanordnare 2021-2022
Budgetmotion 19/2021-2022 Förstärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet 2021-2022
Budgetmotion 18/2021-2022 Fortsatt landskapsfinansiering av skyddhemstjänster 2021-2022
Budgetmotion 17/2021-2022 Utveckla den allmän tandvården 2021-2022
Budgetmotion 16/2021-2022 Centralisera underhållet av cykelvägarna i landskapet 2021-2022
Budgetmotion 15/2021-2022 Spara en ministerlön 2021-2022
Budgetmotion 14/2021-2022 Investeringsplan för fossilfria skärgårdsfärjor 2021-2022
Budgetmotion 13/2021-2022 Lagstiftning om förlängd läroplikt på Åland 2021-2022
Budgetmotion 12/2021-2022 Utvecklad äldreomsorg för hela Åland 2021-2022
Budgetmotion 11/2021-2022 TV 4 i skärgården 2021-2022
Budgetmotion 10/2021-2022 Extern och intern kommunikation 2021-2022
Budgetmotion 8/2021-2022 Stärkt närvaro i Helsingfors 2021-2022
Budgetmotion 7/2021-2022 Konkretisera minskningen av landskapets klimatavtryck 2021-2022
Budgetmotion 6/2021-2022 Förstärkt klimatberedskap 2021-2022
Budgetmotion 5/2021-2022 Digital integration 2021-2022
Budgetmotion 4/2021-2022 Ny näringspolitik för en bredare skattebas 2021-2022
Budgetmotion 3/2021-2022 Ett tydligt vägval för hela det offentliga Ålands IT 2021-2022
Budgetmotion 2/2021-2022 Utvecklings- och hållbarhetsagendan kompletteras med regionplanering och förändrad kommunstruktur för en ny organisering av Åland 2030 2021-2022
Budgetmotion 1/2021-2022 Tillväxt i ekonomin kräver satsningar 2021-2022
Budgetmotion 114/2020-2021 Klimat- och miljöanpassad skärgårdstrafik 2020-2021
Budgetmotion 113/2020-2021 Skärgårdsmeddelande för framtiden 2020-2021
Budgetmotion 112/2020-2021 Större insatser krävs för att osynliggöra skattegränsen 2020-2021
Budgetmotion 111/2020-2021 Utvärdera Ålarm 2020-2021
Budgetmotion 110/2020-2021 Mer fakta kring upphandlingen av begagnad färja 2020-2021
Budgetmotion 109/2020-2021 Polisens utbildningsanslag 2020-2021
Budgetmotion 108/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 107/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 106/2020-2021 Varroakvalstret 2020-2021
Budgetmotion 98/2020-2021 Utveckling av äldreomsorgen 2020-2021
Budgetmotion 105/2020-2021 Förkastande av förslaget till andra tilläggsbudget 2020-2021
Budgetmotion 104/2020-2021 Förnyelse av skärgårdsflottan 2020-2021
Budgetmotion 103/2020-2021 Helhetsgrepp om utvecklingen av skärgårdstrafiken 2020-2021
Budgetmotion 102/2020-2021 Förlängd läroplikt 2020-2021
Budgetmotion 101/2020-2021 Kommunernas framtid 2020-2021
Budgetmotion 100/2020-2021 Ekonomiskt råd 2020-2021
Budgetmotion 99/2020-2021 Reglera krav på långsiktig budgethantering i lag 2020-2021
Budgetmotion 97/2020-2021 Tillväxt på den privata marknaden 2020-2021
Budgetmotion 96/2020-2021 Lagtinget kan inte kringskäras 2020-2021
Budgetmotion 95/2020-2021 Samarbete med kommunerna 2020-2021
Budgetmotion 94/2020-2021 Landskapsregeringens inbesparingsmål 2020-2021
Budgetmotion 93/2020-2021 Ett tydligt framtidsfokus 2020-2021
Budgetmotion 92/2020-2021 Sysselsättning och stärkande av miljö och biologisk mångfald 2020-2021
Budgetmotion 91/2020-2021 Utveckla AMS externa samverkan kring sysselsättningsfrämjande åtgärder 2020-2021
Budgetmotion 90/2020-2021 Utveckla och ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för skolcoachverksamhet. 2020-2021
Budgetmotion 89/2020-2021 Matcha utbildningsutbudet med framtidens arbetsmarknad 2020-2021
Budgetmotion 88/2020-2021 Underlätta företagande inom sociala sektorn 2020-2021
Budgetmotion 87/2020-2021 Lagstifta om servicesedlar 2020-2021
Budgetmotion 86/2020-2021 Utveckla vården genom att anställa sjukskötare med avancerad klinisk kompetens. 2020-2021
Budgetmotion 85/2020-2021 Avvakta med fullmakt för dieselfärja 2020-2021
Budgetmotion 84/2020-2021 Stödinsatser för studerande i yrkesgymnasiet 2020-2021
Budgetmotion 83/2020-2021 Spara inte på Ålands hälso- och sjukvård 2020-2021
Budgetmotion 82/2020-2021 En progressiv reformagenda 2020-2021
Budgetmotion 81/2020-2021 Helhetsreform för kommunerna 2020-2021
Budgetmotion 80/2020-2021 Färdigställande av Eckerö post- och tullhus 2020-2021
Budgetmotion 79/2020-2021 Gymnasienivån och vuxenutbildningen 2020-2021