Dokument

1 - 100 av totalt 103 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ltl John Holmberg m.fl. reservation gällande cancerscreening Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande cancerscreening 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar 2021-2022
Ltl Simon Holmströms reservation 2021-2022
Ltl Ingrid Zetterman reservation gällande lag- och kulturutskottets betänkande om offentlig upphandling Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2021-2022 gällande ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2020-2021 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Lånefullmakten” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Lånefullmakten” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Kommunerna och landskapsandelarna” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Digitalisering Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Digitalisering 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Den offentliga ekonomin på Åland” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Den offentliga ekonomin på Åland” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 24000 Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 24000 Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. gällande ändringar i 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 976000 Infrastrukturinvesteringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 976000 Infrastrukturinvesteringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 934000 Övriga finansinvesteringar (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 934000 Övriga finansinvesteringar (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61000 Näringslivets främjande, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61000 Näringslivets främjande, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande textändring i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” 2021-2022
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande avsnittet ”Jämställdhet” Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Jämställdhet” 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande allmän tandvård Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande allmän tandvård 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande specialpedagogiskt resurscentrum Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande specialpedagogiskt resurscentrum 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande starkare näringspolitik Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande starkare näringspolitik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande förlängd läroplikt Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande förlängd läroplikt 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Den offentliga ekonomin på Åland Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande den offentliga ekonomin på Åland 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Högskolan på Åland Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Högskolan på Åland 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande fossilfri skärgårdstrafik Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande fossilfri skärgårdstrafik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnitten ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Infrastruktur och transportpolitik” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Infrastruktur och transportpolitik” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Hållbar utveckling och den gröna given” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Hållbar utveckling och den gröna given” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Socialvård” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Socialvård” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Högskolan på Åland” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet om ”Högskolan på Åland” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Barn, ungdomar och skola” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Barn, ungdomar och skola” 2021-2022
Ltl Jessy Eckermans reservation 2021-2022
Ltl Nina Fellmans gällande landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ” Utbildning på gymnasienivå” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ” Utbildning på gymnasienivå” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Landskapets ekonomi” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Landskapets ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå” 2020-2021
Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021 Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Ltl Simon Påvals m.fl. reservation "Artrika vägar" 2020-2021
Ltl Jessy Eckermans reservation 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 ÅMHM 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 vattenskydd 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 elhybrid 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tandvård 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Public service 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 social- och äldreomsorg 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 fiskodling 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tunnel 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 coronatillägg 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Hållbar energiomställning 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande alternativ lydelse i moment 615 Främjande av livsmedelsproduktion (R) 2020-2021
Lagtingsledamot John Holmbergs reservation 2019-2020
Lagtingsledamöterna Nina Fellman och Stephan Toivonens reservation 2019-2020
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande ekonomiskt stöd till kommunerna 2019-2020
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 2019-2020
Ltl Pernilla Söderlunds reservation Ltl Pernilla Söderlunds m.fl. reservation mot social- och miljöutskottets betänkande gällande ändring av tobakslagen 2019-2020
Stephan Toivonens reservation 2019-2020
Ledamot Nina Fellmans m.fl. reservation Temporärt tilläggsstöd 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation angående pensionsinkomstavdrag 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande stöd för flyktingverksamhet 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande understöd till ekonomiskt utsatta grupper 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande budgeterat resultat 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Hbtqia-utbildning 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande strykande av medel för skatteavdrag 2019-2020