Dokument

1 - 56 av totalt 56 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ” Utbildning på gymnasienivå” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ” Utbildning på gymnasienivå” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Landskapets ekonomi” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Landskapets ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning” 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå” Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå” 2020-2021
Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021 Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021 2020-2021
Ltl Simon Påvals m.fl. reservation "Artrika vägar" 2020-2021
Ltl Jessy Eckermans reservation 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 ÅMHM 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 vattenskydd 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 elhybrid 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tandvård 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Public service 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 social- och äldreomsorg 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 fiskodling 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tunnel 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 coronatillägg 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Hållbar energiomställning 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande alternativ lydelse i moment 615 Främjande av livsmedelsproduktion (R) 2020-2021
Lagtingsledamot John Holmbergs reservation 2019-2020
Lagtingsledamöterna Nina Fellman och Stephan Toivonens reservation 2019-2020
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande ekonomiskt stöd till kommunerna 2019-2020
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 2019-2020
Ltl Pernilla Söderlunds reservation Ltl Pernilla Söderlunds m.fl. reservation mot social- och miljöutskottets betänkande gällande ändring av tobakslagen 2019-2020
Stephan Toivonens reservation 2019-2020
Ledamot Nina Fellmans m.fl. reservation Temporärt tilläggsstöd 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation angående pensionsinkomstavdrag 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande stöd för flyktingverksamhet 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande understöd till ekonomiskt utsatta grupper 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande budgeterat resultat 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Hbtqia-utbildning 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande strykande av medel för skatteavdrag 2019-2020
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande ändringar i betänkandets allmänna motiveringar 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Henrik Löthmans reservation gällande kommunutredarresurser 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Ltl Stephan Toivonens reservation gällande ny kommunstruktur 2019-2020