Dokument

1 - 100 av totalt 105 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
RP 452021rd 2021-2022
FR0119992000 1999-2000
Regeringens proposition gällande avtalet om partnerskap och samarbete med EU och Singapore 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Svar på revisionsberättelsen Svar på revisionsberättelsen 2020-2021
Årsredovisning 2020 pdf 2020-2021
Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 pdf format 2020-2021
Ltl Jessy Eckermans förslag till kläm 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet 2020-2021
FR1619992000 1999-2000
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över hälso- och sjukvårdens vårdgaranti Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över hälso- och sjukvårdens vårdgaranti 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ändring av tobakslagen Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ändring av tobakslagen 2020-2021
Effektivitetsrevision – Riskhanteringen vid ÅHS´ stödfunktioner och dess koppling till den interna kontrollen 2020-2021
Effektivitetsrevision – schemaläggning och utnyttjande av personalresurser 2020-2021
Granskning av miljöbyrån 2020-2021
Granskning av projekt västra Föglö 2020-2021
Granskning av Ålands musikinstitut 2020-2021
Bilaga: Multilateral Special Agreement RID 6/2020 2020-2021
Bilaga: Multilateral Agreement M330 2020-2021
Klam2 2020-2021
Ltl John Holmbergs kläm gällande LF 6/2020-2021 2020-2021
Ltl Katrin Sjögrens Klämförslag gällande LF 6/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets utlåtande över Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande m.m. 2020-2021
Bilaga till externpolitiska meddelandet 2020-2021
Social- och miljöutskottets utlåtande 2020-2021
Finans- och näringsutskottets utlåtande 2020-2021
Lag- och kulturutskottets utlåtande 2020-2021
Budget 2021 2020-2021
Multilateralt avtal M323 ADR översättning 2019-2020
Multilateralt avtal M323 ADR 2019-2020
RP 242.2001 2019-2020
Statsrådets förordning om det andra tilläggsprotokollet 2019-2020
Statsrådets förordning (ADR) 2019-2020
Republikens presidents förordning 337/2002 RP förordning 337/2002 2019-2020
Lag 224/2002 Lag 224/2002 2019-2020
Regeringens proposition RP 242/2001 2019-2020
Lagtingsledamot Nina Fellmans klämförslag i ärendet 2019-2020
Årsredovisning 2019 2019-2020
Effektivitetsrevision av ekonomi- och löneprocesser inom ÅHS 2019-2020
Finans- och näringsutskottets utlåtande 2019-2020
RP0820192020 2019-2020
RP0720192020 2019-2020
Ltl Katrin Sjögrens Kläm till spörsmålet 2019-2020
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR 2019-2020
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR 2019-2020
Effektivitetsrevision av övertidsutbetalningar inom ÅHS 2019-2020
Granskning av Data-, Lotteri- och Upphandlingsinspektion 2019-2020
Granskning av IT-drift och - utveckling inom landskapets förvaltning 2019-2020
Effektivitetsrevision av sekreterarenheten inom ÅHS 2019-2020
Effektivitetsrevision av tekniska enheten 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS 2019-2020
RP972019 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2019-2020 2019-2020
SJPN:s utlåtande 1/2019-2020 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2018-2019 2018-2019
Komplettering av framställning 8 november 2019 självstyrelselagen 2019-2020
Riksdagens skrivelse komplettering 2019-2020
Ändringar i tredje tilläggsbudgeten för år 2019 2019-2020
Ålandsdelegationens utlåtande 13.5.2013 2019-2020
RP 320/2018 rd 2019-2020
Fnu0220192020 2019-2020
Förslag till statsrådets förordning 2019-2020
Avtal om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete 2019-2020
Förordning M318.pdf 2019-2020
M318 Agreement.pdf 2019-2020
Regeringens proposition till riksdagen 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd 2019-2020
Betänkande GrUB 12/2018 rd 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (PDF) 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (slutlig 23.10.2019) 2019-2020
Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress 2018-2019
Åland Folkhälsorapport 2019 Åland Folkhälsorapport 2019 2018-2019
Bilaga 2: Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress 2018-2019
Bilaga 1 för RP 9/2018-2019 2018-2019
Årsredovisning 2018 2018-2019
Åva-Jurmo 2018-2019
Kökar-Kyrkogårdsö-Husö-Föglö 2010-2011
Kumlinge- Enklinge 2010-2011
Lappo-Torsholma 2010-2011
Bilaga B1 2010-2011
Bilaga B1a 2010-2011
Bilaga B1b 2010-2011
Bilaga B1c 2010-2011
Kortruttsutredning 2011 2010-2011
Östra Föglö 2010-2011
Sottunga-Seglinge 2018-2019
Sund-Vårdö 2018-2019
Tunnel alt. frigående färja 2018-2019
Tunnel till Föglö 2018-2019
Antal mottagare av hemvårdsstöd 2018-2019
Framställning 14/2003-2004 2003-2004
Bilaga 8 Granskning av Ålands fiskodling, Guttorp – Landskapsrevisionen 21.2.2019 2018-2019
Bilaga 7 Granskning av vägunderhållsenheten – Landskapsrevisionen 18.2.2019 2018-2019
Bilaga 6 Granskning av Ålands polismyndighet – Landskapsrevisionen 22.11.2018 2018-2019