Tidigare landstings- och arbetsordningar

Här hittas förarbetena till tidigare landstingsordning. Den föregående är från 1972, 11/72 i Ålands författningssamling. Senare ändringar till den finns också här, dessa är ordnade efter decennium, 1970-talet1980-talet och 1990-talet. Den första landstingsordningen är från 1923 och den andra från 1951. Motsvarande arbetsordningar är från 1924, 1952 respektive 1972. Ändringar som gjorts efter 1999 har inte tagits med då dessa redan är digitaliserade och hittas under Ärendesökning, detta gäller också ändringar i både lagtings- och arbetsordningen.

Nedan kan du läsa texterna i Ålands författningssamling:

Landstingsordningen 1923, ÅFS 8/23

Landstingsordningen 1951, ÅFS 14/51

Landstingsordningen 1972, ÅFS 11/72

Arbetsordningen 1924, ÅFS 5/24

Arbetsordningen 1952, ÅFS 8/52

Arbetsordningen 1972, ÅFS 19/72