Om lagtinget

Ålands lagting - ett parlament

Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att besluta om budgeten för Åland. Ålands lagstiftande församling eller "riksdag" heter lagting.

Ålands självstyrelse regleras i självstyrelselagen för Åland. Den kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsordning och endast med Ålands lagtings samtycke. Ändringar i maktfördelningen mellan Åland och landet i övrigt kräver att båda parter är överens. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 1993.

Wikipedias lista över lagstiftande församlingar