Plenisalen

Om lagtinget

Ålands lagting - ett parlament

Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att besluta om budgeten för landskapet Åland. Ålands lagstiftande församling eller "riksdag" heter lagting.

Ålands självstyrelse regleras i självstyrelselagen för Åland. Den kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsordning och endast med Ålands lagtings samtycke. Ändringar i maktfördelningen mellan Åland och landet i övrigt kräver att båda parter är överens. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 1993.

Wikipedias lista över lagstiftande församlingar