Rikslagsböcker

Lagtingsbiblioteket

Biblioteket håller stängt 18 juli - 19 augusti.

Lagtingets bibliotek är ett specialbibliotek i samhällsvetenskap och juridik. Förutom böcker om Ålands självstyrelse finns här också böcker om autonomier, folkrätt, förvaltning, lagstiftning, minoriteter, parlament, politik, statskunskap, Norden och EU.

Biblioteket betjänar i första hand lagtinget och landskapsförvaltningen men även utomstående i mån av möjlighet.

Delar av våra samlingar kan lånas hem. Referenslitteratur kan studeras på plats. Kontakta gärna biblioteket före besök om du vill vara säker på att en bok är tillgänglig för lån.

Lagtingets böcker finns katalogiserade i den åländska biblioteksdatabasen bibliotek.ax.

Ett urval av senast inköpt litteratur kan läsas här:Biblioteksnytt januari 2022

Biblioteksnytt juni 2021

Biblioteksnytt 2020

Biblioteksnytt 2019

Biblioteksnytt 2018

Lagtingshandlingar från 1970-1999 har skannats in. De hittas under fliken Lagtinget - Tidigare lagtingshandlingar eller genom att gå till Ärendesökning och klicka på länken Ärenden före 1999.

Finska riksdagens handlingar från 1990 och framåt hittas enklast här eduskunta.fi

Kontaktuppgifter, bibliotekarie

Öppettider   

Biblioteket håller stängt 18 juli - 19 augusti.

Måndag-torsdag 8.30 - 14.30, fredag 9.00-14.00

Om Du behöver använda biblioteket andra tider eller vid bibliotekariens frånvaro, vänligen kontakta lagtingets byråsekreterare eller informationsassistent.

Besöksadress

Strandgatan 37, Självstyrelsegården, Ålands lagting, entréplanet