Information till höranden i utskott

Här kommer lite information till dig som blivit kallad till lagtingets utskott som sakkunnig. Om du har ytterligare frågor får du gärna kontakta utskottets sekreterare.

Om utskotten

I Ålands lagting finns tre utskott som bereder ärenden:

  • Lag- och kulturutskottet (sekreterare Susanne Eriksson, susanne.eriksson@lagtinget.ax tel. 25331)
  • Finans- och näringsutskottet (sekreterare Sten Eriksson, sten.eriksson@lagtinget.ax tel. 25474)
  • Social- och miljöutskottet(sekreterare Carina Strand, carina.strand@lagtinget.ax tel. 25472)

Varför hör utskotten sakkunniga?

Utskotten hör experter eller sakkunniga i de olika frågorna för att inhämta ytterligare information om det aktuella ärendet. Hörandet kan också utgöra ett tillfälle för den sakkunniga att föra fram sina intressen i ärendet.

Hörandet gäller ofta ett lagförslag men det kan också finnas andra ärenden som utskotten bereder såsom initiativ från ledamöterna, s.k. motioner. I samband med kallelsen ges uppgifter om vilket ärende som behandlas. Ärendet bifogas ofta i e-posten eller så går det att hitta här.

Vilka kallas till utskotten?

Utskotten beslutar själva vilka sakkunniga som ska höras. Vanligen kallas olika experter från intresse- och ansvarsområden.

Var sammanträder utskotten?

Utskotten sammanträder i självstyrelsegården, lagtingshuset på våning IV. För att hitta till utskotten går man in i lagtingsingången och upp två trappor. Utskottsrummen ligger i korridoren bakom plenisalen. Om inte sekreteraren har sagt något annat i samband med kallelsen bör de sakkunniga vänta på sin tur utanför utskottsrummen.

Sakkunniga kan undantagsvis höras per telefon eller dator, t.ex. på grund av lång resväg.

Under utskottsmötet

De sakkunniga brukar vanligen först hälsa på utskottsmedlemmarna och tar sedan anvisad plats vid sammanträdesbordet. Efter det brukar utskottsordföranden ge den sakkunniga möjlighet att framföra några inledande synpunkter på det ärende som behandlas. Det kan därför finnas skäl att förbereda de synpunkter som man vill framföra vid hörandet. Efter det bereds utskottsmedlemmarna möjlighet att ställa frågor till den sakkunniga.

Ev. ersättning till sakkunniga

Sakkunniga som hörs i sin roll som tjänstemän får ingen ersättning. Detsamma gäller sakkunniga som representerar en organisation eller någon annan typ av samfund. Om någon annan som hörs i ett utskott har anspråk på ersättning måste saken på förhand överenskommas med sekreteraren.

Vad händer efter hörandet?

Ett hörande tar ca en halvtimme. När hörandet är avslutat diskuterar utskottet bakom lykta dörrar och fattar sedan ett beslut i ärendet. Beslutet framgår av utskottets betänkande som läggs ut på lagtingets hemsida under våra ärenden. Betänkandet diskuteras i lagtingets plenum där det slutliga beslutet fattas.