Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2022-12-15 –
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2022-11-09 – 2022-12-14
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2021-01-20 –
 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Bästa lagting. En ny blankettlag om livsmedel är uppe för behandling. Den nu gällande lagen är från 2007 och har med åren ändrats flera gånger vilket gjort den svår att överblicka. Med tanke på att vissa delar är finsk behörighet och vissa delar...

  Ny blankettlag om livsmedel (LF 23/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-04-26 11:44:10
 • Talman! Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är förståeligt att EU sätter ramar för att vi alla ska tillgång till hälsosamt och säkert dricksvatten. Med det i åtanke är direktivet välkommet för alla för tryggandet av vatten av god kvalitet. Detta...

  Dricksvattenkvalitet (LF 19/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-27 15:11:11
 • Tack, talman! Egentligen är det precis som ledamot Silander sade, att vi inte borde behöva diskutera detta betänkande desto mera. Dock är det ju så att jakten engagerar många på Åland både jägare och icke jägare. Om Åland vore ett land skulle vi...

  Ändring av jaktlagen (LF 19/2021-2022) Första behandling Anförande 2022-11-21 13:35:08
 • Talman! Efter att under många timmar ha lyssnat på debatten kan jag konstatera att jag åter är ensam om att lyfta en fråga som har en stor betydelse för Ålandsbilden speciellt för besökare. Jag kommer nu tyvärr att hålla ett dystert anförande om...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2022-11-16 19:26:14
 • Tack, herr talman! Det här är ett väldigt speciellt läge eftersom utskottets ordförande är sjuk och jag var av olika anledningar inte på plats när betänkandet klubbades. Vi har tagit det korta formuläret bara för att upprätthålla rättsläget. Hela...

  Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger (LF 4/2022-2023) Första behandling Anförande 2022-11-16 09:32:48
 • Talman! Som vi kan läsa redan i ingressen till detta lagförslag så är det inte de stora förändringarnas lag. Grundorsaken till att vi behöver uppdatera denna lag är egentligen den stora social- och hälsovårdsreformen i riket som påverkar oss i de fall...

  Ny klientavgiftslagstiftning (LF 28/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-09-26 13:31:50
 • Talman! Äntligen har vi fått en uppdatering av jaktlagen på våra bord. Det är en välbehövlig uppdatering då mycket av det som föreslås förändrat är föråldrat och i stort behov av modernisering. Redan i mitt första anförande i lagtinget i budgetdebatten...

  Ändring av jaktlagen (LF 19/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-08-31 13:06:21
 • Talman! Utskottet konstaterar att missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel medför omfattande skadeverkningar som orsakar lidande för den enskilde och närstående samt betydande kostnader för samhället. Utskottet anser därför att det är...

  Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 (M 2/2021-2022) Enda behandling Anförande 2022-04-06 13:04:57
 • Talman! "Posten ska fram", det har varit ett ordspråk allt sedan postväsendet och den ordnade postgången infördes på 1600-talet. Med tanke på hur tidigare generationer kämpat med livet som insats för att forsla post över Åland från Grisslehamn i väster...

  Ändring av lagstiftningen om posttjänster (LF 14/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-03-28 14:55:06
 • Tack, talman! Jag vill börja med att tacka utskottsordförande Pernilla Söderlund för en bra redogörelse över hur vi har resonerat i utskottet kring det här ärendet. ...

  Fyrverkerierna måste begränsas (MI 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2022-03-14 13:43:03