Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Justeringsutskottet
  2021-01-20 –
 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Effektivitetsrevisionen är ett intressant dokument att fördjupa sig i. Det är i detta dokument vi kan se vart våra skattepengar faktiskt tar vägen. ...

  Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 (RB 1/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-06-07 14:49:32
 • Talman! Jag ska i mitt anförande koncentrera mig på en liten detalj i budgeten. Vi har under dagen hört många anföranden om de stora penseldragen med varierande innehåll, varav jag tycker att det mest konstruktiva kom från ledamot Josefsson. Orsaken...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 18:09:26
 • Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat lagförslaget om servering av alkoholdrycker. Utskottet konstaterar att lagens syfte är att förebygga skadeverkningarna av alkoholdrycker och att strävan är att minska alkoholkonsumtionen då ökad...

  Servering av alkoholdrycker (LF 14/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-04-19 13:05:32
 • Talman! Bästa lagting. Social- och Miljöutskottet har behandlat medborgarinitiativet rädda sjöfågelstammarna som gavs till lagtinget i fjol somras. Orsaken till att betänkandet har dragit ut på tiden har främst med lagtingsordningen att göra då...

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-04-12 15:38:35
 • Talman! Bästa lagting. Social- och miljöutskottet har behandlat motionen Åland behöver fler artrika vägar. Utskottet har gjort ett omfattande jobb och belyst frågan från flera håll och haft höranden som hjälpt utskottet att komma till sin slutsats. ...

  Åland behöver fler artrika vägar (MOT 12/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-03-22 15:34:33
 • Talman! Det är en mycket intressant och viktig motion som vi diskuterar i dag. Trålfisket var under en lång tid viktigt för Åland, det var rent av ryggraden i det åländska havsfisket fram till mitten av 90-talet. Stora förändringar i fiskeripolitiken i...

  Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet (MOT 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-05 12:01:02
 • Talman! Jag tror jag ska börja som ledamot Toivonen brukar börja, när man kommer så här långt ner på talarlistan så är det mesta som man hade tänkt säga redan sagt. Mycket kloka ord har satt i den här talarstolen redan vad gäller det här, men sedan är...

  Den åländska besöksnäringens överlevnad (MOT 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-01 16:11:53
 • Talman! Under remissdebatten frågade jag i en replikväxling med näringsministern om det finns någon plan B i fall turistsäsongen 2021 blir lika dålig som årets. Svaret jag fick var att det hade man inte. Jag undrar om finans- och näringsutskottet har...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2020-12-17 11:32:58
 • Herr talman! Jag vill vara tydlig redan från början med att jag stöder landskapsregeringens budgetförslag. Att under panikartade former göra stora nedskärningar skulle innebära enorma risker för det åländska samhället. Jag ser fram emot första...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-12 09:45:41
 • Talman! Vi har ett lagförslag om audiovisuella medietjänster på vårt bord. Lagförslaget kommer på grund av ändringar i ett EU-direktiv och är sålunda inte i någon nämnvärd utsträckning något vi kan göra lokala avvikelser ifrån. Lagen ska ersätta den lag...

  Audiovisuella medietjänster (LF 34/2019-2020) Remissdebatt Gruppanförande 2020-09-09 15:20:58