Tage Silander

Tage Silander

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-12-18 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-16
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2018-03-13 – 2019-10-31
 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2018-03-12 – 2019-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2018-03-12 – 2019-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ordförande i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-04 – 2018-03-12
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, herr talman! Det är ett grannlaga jobb att förverkliga en budget. Trots en i huvudsak enig huvudlinje finns det väldigt mycket åsikter om olika anslag, inriktningar och prioriteringar. Målet för oss alla är nog rätt snarlikt, men vägen till målet...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2021-11-15 16:23:55
 • Talman! Det har sagts under många herrans år, i decennier, att lagtinget och landskapsregeringen inte ska vara en bank och det har man slutat med för ganska många år sedan. Men det är klart att det finns en rest kvar på ungefär 40 miljoner som hänger...

  Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion (LF 29/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-09-22 14:14:48
 • Talman! Själva tredje tilläggsbudgeten är inte särdeles spännande, tycker vi inom Moderaterna. Såsom den nu är utformad så påverkas resultatet positivt med 65 000. Det är ingenting man hurrar över hemskt mycket, även fast det är skönt att det är plus. ...

  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 (BF 5/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-09-20 14:28:25
 • Talman! Det är väldigt bra och intressant tycker jag också när det då och då, inte alltför ofta i och för sig, kommer medborgarinitiativ, för det visar att det är angelägna frågor som folk funderar på. ...

  Fyrverkerierna måste begränsas (MI 1/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-06-16 13:29:12
 • Talman! Det första som behöver göras är att bestämma vilken begränsning på tomternas storlek som ska gälla för att få tillstånd att äga - fast man ännu inte har hembygdsrätt - 4 000 kvadrat som i dag eller någonting annat. Det lär vara så att det finns...

  Misstroendeyrkande (MY 2/2020-2021) Enda behandling Gruppanförande 2021-06-11 11:49:56
 • Talman! Jag ska beröra årsredovisningen med några ord, hålla mig till det så gott jag kan och inte prata så mycket budget och framtid, även fast de på sitt sätt är intimt förknippade med varandra. Ibland kan man säga att när man får årsredovisningen och...

  Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 (RS 3/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-05-31 14:01:59
 • Herr talman! Till att börja med så vill jag säga att den andra tilläggsbudgeten för 2021 omfattas av Moderat Samling för Åland och det är ju väldigt naturligt eftersom vi har varit delaktiga i tillblivelsen. ...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-05-10 13:59:04
 • Fru talman! Det är egentligen mera rutin än ställningstaganden som vi gör i och med det här lagförslaget. Så här har vi alltid gjort, vi har sett efter vilken skattesats man har i Finland - 20 procent för samfunden - och det vill vi också ha. Vi tycker...

  Ändringar i samfundsbeskattningen (LF 15/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-04-14 14:36:23
 • Herr talman! Jag hör faktiskt till dem som trodde att det mesta var sagt när vi diskuterade frågan förra veckan, att det inte skulle komma så mycket nytt att vi ältade ärendet gång efter gång utan att komma desto längre. Till viss del har jag fått...

  Misstroendeyrkande (MY 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-04-12 14:54:35
 • Talman! Det kan, med rätta, tyckas att det här ämnet nu borde vara avklarat och att vi kunde gå vidare med andra viktiga frågor, men några reflektioner är ändå på sin plats....

  Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter (S 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-04-07 14:56:13